Torup Ting har til formål at udvikle Torup og omegn til fortsat at være et levende, inspirerende og bæredygtigt område. Det skal ske ved at engagere beboere og støtte lokale initiativer, samt ved at samarbejde med virksomheder, institutioner og myndigheder. Du kan være med, hvis du bor inden for det gamle postdistrikt 3380 Dyssekilde eller på anden vis har særlig tilknytning til området. Der er ingen aldersbegrænsning, hverken op eller ned. Rygraden i Torup Ting er de Småting, dvs. arbejdsgrupper, der sætter ting i gang og gør lokalområdet synligt. Småtingene etablerer sig løbende, og der er allerede Småting inden for: - trafiksikkerhed - kultur - forskønnelse - deleværksted og måske vil der også komme initiativer, der vedrører: - jobskabelse og erhvervsudvikling - energiforsyning ja, og hvad mere? Det er dig, der afgør det. Torup Tingråd koordinerer & kommunikerer og består nu (2019) af: Peter Plant - formand, Catalina Odile Sommer - kasserer, Simon Hansen - medlem,  Flemming Pedersen - medlem, Mette Jacobsen Medlem.

Formand - Peter Plant
Bestyrelsesmedlem Simon Hebeltoft Hansen
Kasserer - Catalina Odile Sommer

SE TORUP TINGS ÅRSBERETNING for 2019 HER:

SE REFERAT FRA TORUP TING GENERAL FORSAMLING 2019 SOM PDF HER :

SE TORUP TINGS ÅRSBERETNING for 2018 HER: