top of page

Torup Ting Ordinær Generalforsamling,

25. marts 2019
Torup Forsamlingshus/TLC

Dagsorden:

1   Valg og ordstyrer og referent
2   Referat fra sidste møde

3   Tingrådets beretning
4   Beretninger fra Småtingene
5   Nedsættelse af nye Småting
6   Godkendelse af regnskab
7   Foreløbigt budget
8   Valg af formand
9   Valg til Tingråd
10 Valg af revisor og revisorsuppleant
11 Indkomne forslag
12 Fastlæggelse af næste tingmøde

13 Eventuelt

Herunder er links til dokumenter, klik på et link for at åbne.

bottom of page