top of page

Torup Ting Ordinær Generalforsamling,

25. marts 2019
Torup Forsamlingshus/TLC

Dagsorden:

1   Valg og ordstyrer og referent
2   Referat fra sidste møde

3   Tingrådets beretning
4   Beretninger fra Småtingene
5   Nedsættelse af nye Småting
6   Godkendelse af regnskab
7   Foreløbigt budget
8   Valg af formand
9   Valg til Tingråd
10 Valg af revisor og revisorsuppleant
11 Indkomne forslag
12 Fastlæggelse af næste tingmøde

13 Eventuelt

bottom of page