top of page

Stigruppen, august 2021

Følgende opgaver går vi videre med i den nye sæson. Sti-gruppen består pt. af Anita Pedersen, Anni Reichert, Lene Østergaard, Helle Grouleff.

Stigruppen vil gerne arbejde på at samle info om alle de eksisterende småstier vi har mulighed for at vandre på i vores nærområde. Vi er klart enige om at der er mange stier, trampestier, cykelstier på Halsnæs og vores gruppe vil gerne videreformidle hvor de eksisterende stisystemer er, fremfor nødvendigvis at lave nye stier i det åbne landskab. Det har også vist sig at det er meget svært at få lodsejerne i tale og dermed adgang i deres skel.

 

Der findes hjemmesider, brochurer mm. der omtaler stisystemerne på Halsnæs. Vi vil gerne formidle i en evt. folder hvor og hvornår må man gå i det åbne landskab og hvor der er trampestier omkring Torup.

Halsnæs Avisen omtalte i vinters at der skulle udgives et kort med det samlede stinet i maj/2021. Vi kan desværre ikke finde det pt. Der er skrevet til Anja Rosengreen i kommunen (15/6 – fik svar d. 29/7 Hun tjekker op på det).  

 

Sider på nettet med info om stier.

vielskerhalsnaes.dk/gode-ruter/

oplevhalsnaes.dk/naturen/stier-ruter

Mht. "Spor i Landskabet":

vi oplever, at trampestien ikke benyttes nok til at den vedligeholdt. Det opfordres til at sætte liv i sporet på ny ved at benytte sporet til meditationsture, motionstur, æblerov, fuglekig...........

Mht. "at slå græs på trampestierne.":

En trampesti er en sti i naturen, der er opstået ved at folk jævnligt går det pågældende sted, og derved holder vegetationen nede. I Danmark findes omkring 1.200 kilometer ubefæstede vandrestier, under betegnelsen "Spor i Landskabet", fordelt på 300 stier, se her: spor.dk

I juli var vi på besøg på Hvideland og talte med Mathias ang. muligheden for at lave trampesti langs skellet til Hvideland  - evt. også en mulighed for at lave en sti gennem Hvideland ned til "Spor i landskabet" ved Engmosegaard.

DELEVÆRKSTED

Hver onsdag er man velkommen til at bruge værkstedet til at reparere småting og redskaber eller stå med sit eget projekt. Symaskinecheck? Reparation af støvsugeren? Nyt skaft på skovlen? Skifte strømforsyning på dit computerspil? Fixe hårtørreren?
På Torup Deleværksted (under Torup Ting) går vi ind for genbrug. Her er god plads og et udvalg af værktøj (og kaffe på kanden). Man kan få hjælp, hvis man har behov for det. Du bidrager til driften med en 50'er. Alle er velkomne (ung og gammel, hel og halv-Torup'ere, ja endda udenbys folk...). De hjælpsomme lokale handymen er: Ole (21 56 30 02), Kristian (mob. 23 45 54 60) og John. Adressen: Torupvejen 135 b., Torup, 3390 Hundested.

VEJE OG STIER

Småtinget Veje og Stier arbejder for at styrke trafiksikkerheden midt på Halsnæs for de mange typer trafikanter – bløde og hårde. Desuden arbejder vi for fremkommelighed, sikkerhed, tryghed og miljø i trafikken. Vi arbejder løbende på en trafikplan som skal sikre, at Halsnæs Kommune prioriterer midten af Halsnæs, når midlerne til trafiksikkerhed fordeles.

Trafikplanen har 4 fokusområder:

1.      Ensartet fart og afstribning

2.      Sikre tracéer for andre end motoriserede trafikanter (stier til gående, cyklende og ridende)

3.      Sammenhængende stinet i det åbne land.

4.      Bæredygtig trafikudvikling.

 

Småtinget består af

Annette Månestjerne, Torup,  

Anne Tolstrup, Torup,

Lene Stenkilde, Sverkilstrup,

Erik Christiansen, Tollerup og

Carsten Møller, Torup.

bottom of page