top of page

KULTUR- og AKTIVITETS KALENDER

Har du begivenheder du gerne vil have med i kalenderen her på siden så skriv en mail med al relevant info til: torupkulturkalender@gmail.com

Relevant info er beskrivelse af begivenheden, tid og sted, pris hvis aktuelt. Medsend også gerne andet relevant materiale som f.eks billede(r).

Så sørger vi for at din begivenhed kommer i kalenderen så hurtigt som  muligt. 

Torup Musikforening præsenterer et spændende program for 2024:

Torup Musikforening Program 2024_2.png

Velkommen til Folkekøkken i Torup Forsamlingshus, tirsdag d. 9. april kl 18. Efter folkekøkken holder ejer Jette Haugaard foredrag om vingården Garbolund ved Annisse.

Se detaljer om tid, sted og tilmelding nedenfor.

TB24_Jette Haugaard.jpg

Hermed indkaldes til den årlige generalforsam-ling i Torup Ting:

Torsdag d. 7 marts 2024 kl 19.30 i TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup, 3390 Hundested.

Dagsorden iflg vedtægt. Læs årsberetning her.

 

"Småtingene" bidrager ved generalforsamlingen med redegørelse om årets aktiviteter. 

Kom til informationsmøde om fibernet i Torup, samt kaffe og kage, i Forsamlingshuset (Torup Landsby Center).

GlobalConnect afholder i samarbejde med initiativtagerne for Fibernet i Torup informationsmøder følgende datoer:
Lørdag d. 20. januar kl. 10-11
Lørdag d. 20. januar kl. 14-15
Tirsdag d. 23. januar kl. 17-18

Send en mail med navn, dato, tidspunkt, samt det antal du ønsker at tilmelde på tilmelding@globalconnect.dk og noter "Torup" i emnefeltet.

 

Er du klar til at tilmelde dig en fiberinstallation til 2.000kr, kan du gøre det via telefon:
77 30 30 16 eller på www.globalconnect.dk/privat

Torup_fibernet_til_hjemmeside.jpg

Lørdag d. 20. januar 2024 kl. 11 - 13 holder Kældergalleriet under Brugsen i Torup fernisering på en meget særlig udstilling:

Kunstner og fotograf Birgitta Steen fik i sommers ideen at invitere en flok børn og unge fra et krigshærget land til at udstille sammen med sig. Birgitta siger: Det er børnene, der er fremtidens borgere og skal overtage styringen af verden. Hvordan ønsker de, at deres fremtid skal se ud? Har de en fremtid? 

Siden august har børnene/de unge arbejdet med blyant, farver og papir for at udtrykke deres frygt og håb for fremtiden. Det er der kommet mange meget fine tegninger/ malerier og små historier ud af. I udstillingens andet rum udstiller Birgitta sine egne malerier. Her har hun, vha. installation og maleri, visualiseret sit syn på magt og krig ud fra spørgsmålet “Hvad får vi ud af krig?”

Udstillingen kan ses i Brugsens åbningstid, sidste dag er den 2. marts.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested

 

Åbningstider Sommer (01.04 frem til 01.10): Mandag-fredag kl. 8-18, lørdag, søndag og helligdage kl. 8-16

Åbningstider Vinter (01.10 frem til 01.04): Mandag-fredag kl. 9-18, lørdag kl. 8-14, søn- og helligdage Lukket

Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde Station.
Indgang igennem Brugsen  -  gratis adgang  -  handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt

Torup Marked med kilometermad hveranden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

Plakat-20.-januar-2.-marts-2024-lille.jpg

Halsnæs Folkeuniversitet indbyder til foredrag med temaet: "Ukrainekrigen - Udfald og konsekvenser". Enhver som følger mediernes rapportering om dagens turbulente, dramatiske og uoverskuelige globale sikkerhedsforhold har hørt en af Danmarks mest kompetente stemmer på området: lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiets "Institut for Strategi".

Mandag d. 22/1/2024 kl 19:30 - 21:30 kan du møde Peter Viggo Jakobsen i Torup Forsamlingshus, hvor emnet omhandler en af de mest skelsættende begivenheder i de seneste årtier nemlig den russiske invasion af Ukraine 24 februar 2022. Hvordan vil krigen udvikle sig, hvad vil konsekvenserne blive?.

Stedet er Torup forsamlingshus, TLC, Torup Landsbycenter,

Hågendrupvej 6A, Torup.

Billetpris kr. 85, køb ved indgangen eller på:

hfu.nemtilmeld.dk/1

22-01_2024_UKRAINEKRIGEN .jpg

BREAKING BREAKING: NY LOKATION
Halsnæs Folkeuniversitet indbyder
 onsdag d. 21. februar 2024 til livestream foredrag med temaet: 
"Stormagtsspillet i Arktis".

Over det sidste årti har stormagterne USA, Rusland og Kina rettet fokus mod Arktis. I takt med at isen smelter, bliver regionens ressourcer og attraktive sejlruter mere tilgængelige. Det stærkt forværrede forhold mellem Rusland og de øvrige arktiske stater efter den russiske invasion af Ukraine i februar 2022 har yderligere skærpet stormagtsspillet i Arktis og sat samarbejdet i Arktisk Råd under pres. Med finsk og svensk medlemskab af NATO er der lagt op til, at også NATO kommer til at spille en større rolle i regionen. Derfor er det formentlig slut med den særegne lavspænding, som har kendetegnet Arktis siden afslutningen af den kolde krig. Det er dårligt nyt for de arktiske småstater som kongeriget Danmark.
Hvad driver det tiltagende stormagtsspil i Arktis? Og hvad er implikationerne for det arktiske samarbejde og regionens småstater? Det vil lektor ved Forsvarsakademiet Camilla Tenna Nørup Sørensen zoome ind på ved denne livestream.

Nyt sted :
Fælleshuset, Solen 15, Økosamfundet Dyssekilde, Torup; 
kl 19:00
Gratis adgang.

21-02-2024_STORMAGTSSPILLET I ARKTIS V2.png

Halsnæs Folkeuniversitet indbyder til foredrag med temaet: "Energilagring uden fossile brændsler".

Fossile brændsler er energi lagret gennem millioner af år – hvor naturen har omsat døde organiske materialer til kul, naturgas og olie. Og det er billig energi, som er energirigt og nemt at lagre: Kullene kan stables og gemmes, olien kan kommes på tanke, flyttes rundt og lægges i nye tanke. Og naturgassen kan føres i rør og gennem kaverner. Billig energi, som er nemt at lagre.

Men som vi ved, så betyder det, at der frigives store mængder CO2 til atmosfæren. Dette afstedkommer temperaturstigninger og klimaforandringer verden over. Derfor skal der nu gang i en markant omstilling, som ikke indbefatter fossile brændsler. Kan det lade sig gøre?

Søren Linderoth, professor ved DTU Energy vil denne
aften fortælle om forskellige muligheder for at sænke
eller undlade udslip af fossilt CO2 og hvordan fornybar
energi i form af sol, vind og biomasse kan anvendes til
at skabe energi. Det kommer ikke uden mange udfordrin-
ger, da elektricitet fra vind og sol skal bruges i samme
øjeblik, det er produceret. Hvis det skal gemmes, så

kræver det mere, end vi er vant til med fossile brændsler.      
Hvordan kan vi gøre det?                                                            

Stedet er Torup forsamlingshus, TLC, Torup Landsbycenter,

Hågendrupvej 6A, Torup,  mandag d. 15. april, kl 19:30

Billetpris kr. 85, køb ved indgangen eller på:

hfu.nemtilmeld.dk/2

Søren Linderoth, professor DTU Energy.jpg

Søren Linderoth, Professor
DTU Energy

15-04-2024_ENERGILAGRING.jpg

SOLCELLEPARK? 

- Skal Torup lægge jord til en solcellepark?

- Hvor langt er processen?

- Hvem bestemmer?
- Rammer og konkret projektforslag.

- Præsentation, politik og debat

TOR 7 DEC 2023, kl 19.45-22.15, TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6 A, Torup, 3390 Hundested
Gratis adgang.

2023-12-07_TT_solcellepark.jpg

Møde om LANDDISTRIKTSPOLITIK.

Louise Schack Elholm, Minister for landdistrikter, præsenterer et nyt landdistriktspolitisk udspil. Hun gør stop i Torup og syv andre landsbyer. Kan du ikke komme? Send dine kommentarer til landdistriktsudvikling@plst.dk

Tilmelding (nødvendig): https://forms.office.com/e/1jieB0kZK6

 

TIR 21 NOV 2023, kl 19-20, TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6 A, Torup, 3390 Hundested
Gratis adgang.

2023-11-21_TT_landistrikspolitik.jpg

Halsnæs Folkeuniversitet indbyder i efteråret 2023 til "Offentlige Naturvidenskabelige Foredrag" streamet fra Århus Universitet. Alle foredrag finder sted i Torup Landsbycenter, Hågendrupvejen 6, 3390 Hundested, kl. 19:00 – 21:00.  Husk, der er gratis entre og kom helst senest 18:45, så alt og alle er parate, når foredraget starter præcis kl. 19.
Før foredrag 2, 3 og 4 er der Torup Ting Folkekøkken kl 18:00, se detaljer nedenfor.
Vel mødt!

Foredrag 1: Tirsdag d. 16/9/2023: "Saving our insects"

Vores insekter er i kraftig tilbagegang. Hør i dette foredrag om de mange årsager hertil og hvordan vi kan rette op på det. Fx ved at ændre den måde hvorpå vi dyrker vores fødevarer, ved at give naturen mere plads og dynamik i naturområder og ved at gøre grønne, bynære områder – inkl. vores private haver – til oaser for liv.

I foredraget vil du først høre den britiske professor i biologi Dave Goulson som, blandt andet med afsæt i sin populærvidenskabelige bog ’Silent Earth’, vil berette om insekternes altafgørende betydning for selve livet på Jorden. Derefter vil den danske miljøjournalist Kjeld Hansen sætte emnet i dansk perspektiv. Kjeld Hansen har bearbejdet og oversat Dave Goulsons bog til dansk under titlen: Den tavse klode – Sådan forhindrer vi insekternes undergang’:

Foredragsholdere er: Dave Goulson, professor of biology, University of Sussex, United Kingdom  og 

Kjeld Hansen, miljøjournalist.

Halsnæs Folkeuniversitet indbyder i efteråret 2023 til "Offentlige Naturvidenskabelige Foredrag" streamet fra Århus Universitet. Alle foredrag finder sted i Torup Landsbycenter, Hågendrupvejen 6, 3390 Hundested, kl. 19:00 – 21:00.  Husk, der er gratis entre og kom helst senest 18:45, så alt og alle er parate, når foredraget starter præcis kl. 19.
Før foredrag 2, 3 og 4 er der Torup Ting Folkekøkken kl 18:00, se detaljer nedenfor.
Vel mødt!

Foredrag 1: Tirsdag d. 16/9/2023: "Saving our insects"

Vores insekter er i kraftig tilbagegang. Hør i dette foredrag om de mange årsager hertil og hvordan vi kan rette op på det. Fx ved at ændre den måde hvorpå vi dyrker vores fødevarer, ved at give naturen mere plads og dynamik i naturområder og ved at gøre grønne, bynære områder – inkl. vores private haver – til oaser for liv.

I foredraget vil du først høre den britiske professor i biologi Dave Goulson som, blandt andet med afsæt i sin populærvidenskabelige bog ’Silent Earth’, vil berette om insekternes altafgørende betydning for selve livet på Jorden. Derefter vil den danske miljøjournalist Kjeld Hansen sætte emnet i dansk perspektiv. Kjeld Hansen har bearbejdet og oversat Dave Goulsons bog til dansk under titlen: Den tavse klode – Sådan forhindrer vi insekternes undergang’:

Foredragsholdere er: Dave Goulson, professor of biology, University of Sussex, United Kingdom  og 

Kjeld Hansen, miljøjournalist.

19_09_2023_OFN-Insects.jpg

Foredrag 2: Tirsdag d. 26/9/2023: "Kan fortidens DNA hjælpe os i fremtiden?"

Hør hvordan fortidens DNA kan fortælle os hvorfor vi mennesker ser forskellige ud og rammes af forskellige sygdomme, hvornår nutidens danske forfædre kom til landet, hvorfor de store istidsdyr forsvandt og hvordan Grønland så ud for 2 millioner år siden. Hvorfor ser vi mennesker forskellige ud? Hvorfor lider nogle befolkningsgrupper oftere af nogle sygdomme end andre befolkningsgrupper? Og hvad kan vi forvente at konsekvenserne af de globale klimaforandringer bliver? Disse spørgsmål, og mange andre, kan fortidens DNA hjælpe med at give svar på.

I dette foredrag vil professor Eske Willerslev tage os på en rejse tilbage i tiden. Han vil fortælle os hvordan nutidens europæere blev dannet, hvornår nutidens danske forfædre kom til landet, hvorfor de store istidsdyr forsvandt og hvordan Grønland så ud for 2 millioner år siden.

Eske Willerslev  er professor i DNA-forskning, Globe Institute, Københavns Universitet..

HUSK: Folkekøkken inden foredraget, starter kl. 18:00.

26_09_2023_OFN-DNA.jpg

Foredrag 3: Tirsdag d. 24/10/2023: "Hvordan fungerer hjernen?"

Vores hjerne består af 100 mia. celler som kommunikerer med hinanden i komplicerede netværk. Men hvordan styrer hjernen os? Og hvorfor svækkes vores færdigheder ofte med alderen? Hør om den nyeste hjerneviden og om de hjernesygdomme, forskerne kæmper mod.

Vores hjerne består af over 100 mia. celler som kommunikerer med hinanden i komplicerede netværk. Men hvordan hjælper hjernen os med at lære nye færdigheder og med at navigere i en stadig mere kompleks verden? Og hvorfor svækkes disse evner undertiden med alderen?

Hør om hvordan forskerne de seneste årtier har opnået en række gennembrud i vores forståelse af hjernen – takket være bl.a. teoretisk fysik og avanceret skanner-teknologi. Vi har nu en omfattende viden som dagligt kommer patienterne til gode.

Foredraget vil give et indblik i den nyeste viden om hjernen, dens funktion, og om årsagerne til de hjernesygdomme som forskerne arbejder på at forebygge.

Foredragsholder er Leif Østergaard,  professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og overlæge ved Neuroradiologisk Afsnit, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital.

HUSK: Folkekøkken inden foredraget, starter kl. 18:00.

24_10_2023_OFN-hjernen.jpg
KGÅbent værkstedEfterår2023.png

Torup Bogby indbyder til forfatterdag med Ane Riel, torsdag d. 12.9.2023,
19-21 i Torup Forsamlingshus.

Ane Riel Forfatterdag 12-9-2023.PNG

Kunst i Torup afholder Workshop:
"Sang og keramik"   

Hågendrupvej 3 - Musikhuset,
lørdag d. 26. august 2023, kl. 10 - 16:30
Begivenhed ved  Karin IfangerVarighed: 6t. 30 min

Om formiddagen synger vi enkle korsange og kanondanse under Ellens instruktion.Om eftermiddagen viser Karin forskellige begitningsteknikker og du får et hånddrejet porcelænskrus, som du dekorerer. Kaffe og the undervejs – tag gerne noget kage med.

Program:

10:00 - 12:30 Ellen underviser - vi synger sammen

12:30 - 13:00 Vi spiser vores medbragte mad

13:00 - 16:30 Karin underviser i begitningsteknikker og vi dekorerer

Efter dagen bliver dit dekorerede krus forglødet (brændt 1.  gang) og glaseret (brændt 2. gang med transparent glasur) og Karin sender besked til deltagerne at krus kan afhentes.

Der kan tilkøbes flere krus/kopper/vaser.

Tilmelding til Karin via SMS: 2091 4259 (SMS) – Senest 19. august

Pris: kr. 600 som indbetales via MobilPay - alternativt cash på dagen.

Antal deltagere/voksne: max 10 (ingen børn)

HUSK: workshop afholdes på H
ågendrupvej 3 (Musikhuset)

kursus  keramik og sang.jpg

Kamma Kaae i Kældergalleriet med udstillingen "Dualitet"

Der holdes fernisering lørdag d. 8. juli kl. 11 - 13, og alle er velkomne.

Den lokale kunstner Kamma Kaae udstiller i Kældergalleriet under Brugsen i Torup, hele resten af sommeren.  

Udstillingen viser store lærreder med stramme og stringente former i kølige, nordiske farver. Titlen er “Dualitet” og giver et hint til kontrasterne, som er et gennemgående tema i Kammas værker. Det tunge mørke kontra det lette, det komplekse mod det enkle, det voldsomme overfor det stille. Inspirationen finder Kamma blandt andet på rejser til Grønland, Island og Færøerne, hvor hun tiltrækkes af naturkræfternes voldsomhed, det golde landskab og de geologiske forandringer.

Værkerne er abstrakte, skulpturelle konstruktioner med fokus på det geometriske og arkitektoniske med linjer og komposition, enkelthed og æstetik.

Med naturen tæt på, bor og arbejder Kamma på Lillebjerget mellem Hundested og Lynæs. Her har hun atelier, og her laver hun udover malerier også ind imellem collage og papirklip.

Kældergalleriet har åbent som Brugsen. Udstillingens sidste dag er søndag d. 3. september.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider 01.04 t.o.m. uge 42: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider fra uge 43 t.o.m. 31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

230708 Plakat Kamma Kaae - Lille.jpg

Velkommen til koncertfortælling i TORUP KIRKE
søndag d. 18. juni 2023.

Pressemeddelelse - koncertfortælling juni 2023.png

TORUP MARKED

Velkommen til Torup Markeds 2023 sæson, som starter lørdag d. 10/6 og fortsætter hver anden lørdag fra 10:00 til 15:00 sæsonen igennem. Sidste dag er 14/10.

Du finder markedet lige bag ved Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested. Se mere her.
Se sæsonprogrammet nedenfor.

Torup Marked flyer 2023.png

Velkommen til:
"Åbent Værksted" i Kældergalleriet,
onsdag d. 7. juni kl 14-17.

Åbent værksted 7.juni.jpg

Kældergalleriet under Brugsen i Torup åbner for udstillingen "Forunderlig natur" med værker af Helga Bugge.

Fernisering lørdag d. 13. maj 2023 kl. 11-13. Alle er velkomne.

Helga Bugge bor i Hornsherred, tæt på både Isefjorden og Roskilde Fjord og med Nordskoven i baghaven. Her går hun daglige ture, og lader sig inspirere af naturens former. Væltede træer og dybe furer i ældgamle egetræer. Bjerge af søgræs og tang skyllet op efter sidste storm. Kontrasten mellem lys og mørke, storm og stille, idyl og gru. 

Oprindelig var Helga maler, uddannet hos Allan Stabell for over 30 år siden. Malerierne udviklede sig med tiden til at blive mere og mere grafiske, og de sidste 5 år har grafikken taget helt over. Så nu bliver der ætset i metal og skåret i træ samt trykt på blandt andet lange baner tyndt japansk papir. De fleste arbejder er unika-tryk og er skabt ved hjælp af flere forskellige tryk-teknikker. 

Helga er fascineret af den langsommelige grafiske proces. Den giver mange muligheder for valg, med bevidsthed og intuition i stadig vekslen. I fordybelse og leg frembringes de transparente farvelags mange nuancer som prægning i papiret.

Kældergalleriet har åbent som Brugsen. Sidste dag er søndag den 2. juli.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider 01.04 t.o.m. uge 42: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider fra uge 43 t.o.m. 31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

230513 Plakat Helga Bugge - Lille.jpg

Velkommen til information og debat om Torup Grejbank med efterfølgende Folkekøkken. 
Søndag d. 30/4/2023, kl 17:00 - 
ca 19:30 i Torup Forsamlingshus.
Se program og tilmeldingsdetaljer nedenfo
r.

folkekøkken 30-4-2023.jpg

Torup Musikforening indbyder til spændende jazz koncerter i  forårs-sæsonen 2023.

Følg musikforeningen og arrangementerne på Facebook siden:
"Mejeriet i Torup" og i Facebook gruppen: "Alle os i Torup" samt på hjemmesiden www.mejerietitorup.dk , hvor du også kan købe billetter online.

Torup Musikforening Program forår 23.png

Velkommen til:

Naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet i Torup Landsby Center foråret 2023

Aarhus Universitet har i en årrække givet det ganske land mulighed for at høre særdeles bredt funderede naturviden-skabelige foredrag med højt kompetente videnskabsfolk og forskere. Foredragene streames via tidens teknologi over internettet til de organisationer og foreninger, som har tilsluttet sig tilbuddet.

 

Halsnæs Folkeuniversitet i Torup er rigtig glade for for at kunne indbyde til en række af disse foredrag i foråret 2023, 
foredrag som dækker emner med tilknytning til Halsnæs, men også mere eksotiske emner, som man måske ikke tænkte rummede interessante perspektiver.

 

Det første foredrag med titlen "Hvad Grønlands Indlandsis lærer os" finder sted tirsdag d. 28. februar 2023. Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, skovafbrænding, vulkanudbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid. De dybeste boringer ned i mere end 100.000 år gammel is giver viden om hvor meget havspejlet vil stige i fremtiden. 
Foredragsholder er Dorthe Dahl-Jensen, professor i glaciologi på Niels Bohr Instituttet.


Foredrag nr 2 har titlen "Det er bare en virus" og finder sted tirsdag d. 7. marts 2023. Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem. Foredragsholder er Anders Fomsgaard, overlæge og leder af virusforskning og -udvikling, Statens Serum Institut.


Det tredie foredrag har title "Kaffe" og finder sted tirsdag d. 21. marts 2023. Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og bearbejdning til den kaffe vi drikker, om bæredygtig kaffe, om den betydning klimaændringerne vil få for fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe. Foredragsholdere er Aske Skovmand Bosselmann lektor i naturressourceøkonomi, Københavns Universitet, Anders Sanchez Barfod lektor i botanik, Aarhus Universitet og Kjeld Hermansen læge og lektor i diabetes og ernæring, Aarhus Universitet.


Foredrag nr 4 har titlen "Stjernernes vilde liv" og finder sted tirsdag d. 28. marts 2023. Efter at stjerner fødes i interstellare gasskyer og begynder at lyse, gennemgår de forskellige udviklingsstadier før de ender deres dage kaotisk som ustabile stjerner eller som supernovaer der udslynger støv og gas og 
giver liv til nye stjerner. I løbet af foredraget vil du høre om stjernernes vilde liv og om nogle af de mere eksotiske typer af stjerner som findes ude i Universet.
Foredragsholdere er Mia Sloth Lundkvist, adjunkt i astrofysik, Aarhus Universitet 0g Hans Kjeldsen, professor i astrofysik, Aarhus Universitet.

 

Alle foredrag finder sted i Torup Landsby Center, Hågendrupvej 6, Torup. Tidspunkt er 19:00 til 21:00, kom gerne et kvarter før da foredragene starter præcis kl. 19. Der er gratis adgang.

Se mere information her.
Foredragene bliver til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Carlsbergfonden.

Generalforsamling i Torup Ting SØN 12. MAR 2023 kl 16.30 i TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup, 3390 Hundested, - med efterfølgende Folkekøkken fra kl 18.  

Se dagsorden og årsberetning her.

02_23_Folkekøkken og generalforsamling.png

Hermed inviteres alle Kældergalleriets venner til at deltage i årets medlems-udstilling, som har fernisering lørdag den 11. marts. Igen i år lægger vi op til et fælles tema, for dem der har lyst.

Temaet er "HIMMEL OG JORD". Det kan man fortolke helt efter ønske og fantasi. Ønsker man ikke at forholde sig til temaet, bliver man dog ikke diskvalificeret af den grund, alle medlemmer er velkomne til at deltage med værker på medlemsudstillingen. Tilmeldingsfristen er senest fredag d. 03. marts. Dette gælder også for indbetaling af gebyr på 150 kr. for deltagelse i udstillingen. 

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

Kunst i Torup inviterer til to workshops i februar 2023 i Kældergalleriet under Brugsen i Torup.

Underviser er Lene Sandvang, som er aktuel med en farverig og inspirerende udstilling i Kældergalleriet. Udstillingen kan ses frem til 14. marts.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

Malerworkshop 1 februar 2023 - Kældergalleriet.jpg
Malerworkshop 2 februar 2023 - Kældergalleriet.jpg

Velkommen til Information og debat om Energiparker i Torups's omegn med efterfølgende Folkekøkken. 
Søndag d. 5/2/2023, kl 16:30 -  20:00
i Torup Forsamlingshus.
Program:

16:30 - 18:00 Klimaparker, hvad, hvorfor og hvordan?

18:00 - 20:00 Folkekøkken.

01_23_Energiparker og Folkekøkken.jpg

Torup Bogby indbyder til forfatter foredrag med Eva Tind 12. Januar 2023 kl 19-21 i Torup Forsamlingshus.  

2023_eva_tind.jpg

Ny udstilling i Kældergalleriet :
Lene Sandvang me
d udstillingen
          "Størst af alt er kærligheden"

Fernisering lørdag d. 14. januar 2023 kl. 11-13

Lene Sandvang er en eksperimenterende og nysgerrig billedkunstner. Hun arbejder fortrinsvist med maleri, akryl på lærred, papir, pap og brædder. Farverne går fra sort/hvid til pangfarverne fluorescerende pink og gul. Og alt det, der er midt imellem. Hun bruger maling i Rolls Royce udgaven, i studieudgaven, metalfarver fra farvehandleren, tusser, spray, blyanter, lak, tegninger og kaos-streger. Alt giver udtryk.

Lene Sandvang er meget inspireret af både naturen og af Street Art - kommunikationsformen, stregerne, motiverne, uforudsigeligheden og det levende kunstliv på gaden er en spændende kilde til hendes tegninger og malerier. Hun søger at opløse motiverne og komme hen imod en sanseoplevelse af liv og uforudsigelighed, vildskab og skønhed. Alt er tilladt - og det er faktisk meget……….

Udstillingen har åbent som Brugsen, alle er velkomne, sidste dag er d. 4. marts.

Medlemsudstillingen 2023 - forhåndsinformation

I 2023 er medlemsudstillingen planlagt til 18. marts - 07. maj.

I vil senere få tilsendt oplysninger med nærmere detaljer, men vi giver jer datoerne nu, så I kan forberede jer på at deltage i udstillingen.

Vi kan allerede nu fortælle, at årets tema vil være "Himmel og jord". Som det har været tilfældet  de andre år er det frivilligt, om man ønsker at følge temaet - som i øvrigt kan fortolkes helt efter eget ønske!

 

Vi håber rigtig mange af jer vil have lyst til at deltage!

Med venlig hilsen

Kunst i Torup

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook
 

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider 01.04 t.o.m. uge 42: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider fra uge 43 t.o.m. 31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

Lene Sandvang.jpg

Koncert med Halsnæskoret i Lynæs Kirke.

Lørdag den 3. december kl. 16:00, Gratis adgang.

Korleder: Ellen Hess Thaysen - Pianist: Simon Rønne Rischel

Poetiske tekster:

Anni Reichert Frederiksen

Kom til smuk og stemningsfuld koncert med det lokale kor, Halsnæskoret. Fra repertoiret kan nævnes dejlige årstidssange samt uddrag af en fransk messe, Messe Breve komponeret af komponisten, Leo Delibes. Vi er i den mørke tid, men denne eftermiddag åbner koret en sprække til lys og glæde igennem sang, poesi, kærlighed og kristendom.

Ved kirkens flygel sidder pianist, Simon Rønne Rischel, som både løfter stemningen og korets sang med sit udtryksfulde klaverspil.

Anni Reichert Frederiksen fra Torup, skaber med sine poetiske tekster sammenhæng og fordybelse i koncerten med stærke ord om livet og kunsten - lyset og mørket.

Halsnæskoret ser frem til at synge for jer og præsentere frugten af 1½ års godt og positivt samarbejde med korets leder, Ellen Hess Thaysen også fra Torup.

image_2022-11-19_134435876.png

 Halsnæskoret udenfor Lynæs Kirke i maj 2021

Traditionen tro er der fællessang i Kældergalleriet lørdag den 26. november kl. 13.30.


Kom og få luftet stemmen. Ellen Hess Thaysen sidder ved klaveret, og der synges årstidssange og julesange.
Arrangementet varer ca. 30 minutter. Kom og vær med! 

Nyd ved samme lejlighed udstillingen 'DE 2-lag på lag'.
 

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

Ny udstilling i Kældergalleriet med Anne-Marie Elmbak og Grete Trøjgaard Jepsen. “DE 2 - lag på lag” hedder udstillingen, der har fernisering lørdag d. 12. november kl. 11-13

ANNE-MARIE ELMBAKs billeder er ved første øjekast meget strukturerede. Netværk af lige eller diagonale linjer breder sig over lærredet og skaber en disciplineret ramme for det, der ligner helt abstrakte billeder. Samtidig fremviser billederne stor stoflighed og sanselighed. Ved at arbejde med adskillige lag af maling opnår Anne-Marie Elmbak en flimrende overflade, hvor helt gennemskinnelige områder møder farvemættede felter.

Anne-Marie har udstillet på censurerede og andre udstillinger igennem nogle år. I 2020 modtog hun en pris i Roskilde Kunstforenings censurerede udstilling.

GRETE TRØJGAARD JEPSEN arbejder med forskellige materialer som bl.a. ler, træ og papir. På denne udstilling viser hun billeder på papir bemalet med flydende tusch, kridt og akryl - lag på lag. Hun har i den senere tid fundet sine motiver i det nære sundhedsvæsen, hvor hun selv tidligere har arbejdet med rehabilitering. Helt uden at vise mennesket, men med brudstykker af hjælpemidler, kørestole, krykker, slanger, ledninger og sæbeautomater som elementer, skaber hun fint sansede kompositioner og lægger måske op til at beskueren reflekterer over sundhedsvæsenet?

Siden 2016 har hun været udstillingsaktiv og deltaget på censurerede udstillinger.

Bl.a. med baggrund i sit overraskende og alternative motivvalg modtog Grete Trøjgaard Jepsen Roskilde Kunstforenings 1. pris i 2021.

 

Alle er velkomne, Kældergalleriet har åbent som Brugsen. Sidste dag er lørdag d. 7. januar.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider 01.04 t.o.m. uge 42: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider fra uge 43 t.o.m. 31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

221112 Plakat AME og GTJ, lille.jpg

Velkommen til Folkekøkken og efterfølgende dialog om råstoffer:
"Skal der graves efter grus i/omkring Torup?"
8/11/2022, kl 17:45 -  21:15
i Torup Landsbycenter.
Program:

17:45 - 19:00 Folkekøkken - i samarbejde med Grønne Fællesskaber, sponsoreret af Torup Ting

19:00 - 21:15 Mød medlemmer af Regionsrådet Peter Westermann, SF og Karin Friis Bach, Rad til dialog om råstofindvinding.

10_22_Folkekøkken og Grusgrave.jpg


MUSIKALSKE ØJEBLIKKE


Kom og oplev Elise Mariama og Matias i en improviserende koncert i Kældergalleriet, blandt Mariamas udstillede billeder og skulpturer. 

Der vil være indgang ad den udvendige kældertrappe.

Udstillingen fortsætter i øvrigt frem til og med lørdag den 5. november - så har du endnu ikke set den, kan det nås endnu.

Der er gratis adgang til koncerten, men støt gerne Dansk Flygtningehjælp - se plakaten.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

 

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156, Torup, 3390 Hundested
Åbningstider SOMMER (1/4 t.o.m. uge 42): Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19, lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17
Åbningstider VINTER (uge 43 t.o.m.31/3): Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19. lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde Station
Indgang igennem Brugsen - gratis adgang - handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt
Torup Marked ved Dyssekilde Station med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober

Flyer - Mariama-Matias, lille.jpg

Velkommen til Torup Marked
sæson 2022.

Følg med på Facebook-siden "Torup Marked"
eller 
her .

Torup Marked flyer 2022.jpg

Velkommen til Folkekøkken og efterfølgende foredrag om
"Det Rene Vand"
27/9/2022, kl 17:45 -  20:15
i Torup Landsbycenter.
Program:

17:45 - 19:00 Folkekøkken - sponsoreret af Torup Ting

 19:00 - 20:15 Foredrag om Grundvandsparker og vores drikkevand
ved Erik Arvin, professor emeritus ved DTU, - arrangeret i samarbejde med Torup Bogby Folkeuniversitet.

Det rene vand:

 

FN VERDENSMÅL #6 handler om rent vand. Det bekymrer professor Erik Arvin. Et løbsk pesticidforbrug gør, at vi ikke længere kan tage det rene, danske grundvand for givet, og det bliver kun værre i de kommende mange år, medmindre vi gør noget nu. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad vi skal gøre: grundvandsparker.  

 

Erik Arvin er civilingeniør (kemi) 1969. Arbejdet hos Haldor Topsøe med petrokemi og hos NOVO med enzymforskning og produktion. Siden 1972 forsket og undervist ved DTU inden for vandmiljøteknologi. Professor emeritus ved DTU Miljø. Speciale i vandbehandling og vandkvalitet med relation til spildevand, forurenet grundvand og drikkevand. Bestyrelsesmedlem i DN Rudersdal, tidligere medlem af bestyrelserne i Halsnæs vandforsyning og Rudersdal Forsyning.

0922_folkekøkken_rentvand.jpg

Mariama i Kældergalleriet onsdag den 28.09 kl. 19:30

Et øjeblik af nærvær med Mariama i Kældergalleriet:
Tirsdag den 27. september kl. 19:30 vil Elise Mariama Guldagger fortælle og synge om sine billeder og skulpturer, som er udstillet i Kældergalleriet under titlen: ØJEBLIK – med en snert af Senegal.
Alle er velkomne, og der vil være gratis adgang. Øl og vand kan købes. Der vil være indgang ad den udvendige kældertrappe.

Elise Maria Guldagger.jpg

Kældergalleriet under Brugsen i Torup åbner dørene for udstillingen "ØJEBLIK" med værker af Elise Mariama Guldagger.

Fernisering lørdag den 10. september kl. 11-13  -  alle er velkomne.

"“ØJEBLIK - med en snert af Senegal” er titlen på Kældergalleriets nye udstilling, der har fernisering lørdag d 10. september kl 11-13. 

Kunstneren er Elise Mariama Guldagger, som med udstillingen ønsker at få os til at mærke vores forbundethed med naturen, så vi kan passe godt på den, både inde i os selv og ude i verden. De udstillede værker består af jernskrotskulpturer, fotografi, stregtegninger og malerier på rullegardin og lærred.

Mariama viser hvilken forunderlig og forbavsende skønhed, der findes over alt, hvis vi bare har øje-blik for det og giver os tid. Inspiration finder hun i stilheden i bøn, i nærvær i naturen, i øjeblikke som åbner til mange dimensioner. Udstillingen har også en farverig snert af Senegal, hvor Mariama i 1996 mødte bondebevægelselederen Demba Mansare. Hun startede foreningen Cykler til Senegal og blev senere hans fjerde kone og konverterede til islam.

 

Til ferniseringen vil Mariama synge intuitive, ordløse toner, der skaber klangbund til værkerne. Alle er velkomne, galleriet har åbent som Brugsen og sidste dag er lørdag den 5. november.   
 

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider 01.04 t.o.m. uge 42: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider fra uge 43 t.o.m. 31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

220910 Plakat Elise Mariama Guldagger, lille.jpg

Velkommen til Fællesspisning og Borgermøde om lokale fonde 23/8/2022, kl 17:45 -  20:15 i Torup Landsbycenter.
Program for borgermødet:

- Torupfonden, oplæg ved Peter Plant og Catalina Sommer 

- Halsnæsfonden, oplæg ved Pauline Lindskov og Søren Fritzsche

08_22_TT_folkekøkken.jpg

Kældergalleriet byder velkommen til ny udstilling med fernisering lørdag den 9. juli kl. 11-13

Far og datter i Kældergalleriet

Olav Ryan fra Hundested er en meget aktiv og mangefacetteret kunstner. Det har fået Kunst i Torup og Hundested Kunstforening til at gå sammen om at vise et udsnit af hans værker over sommeren.

Kældergalleriet under Brugsen i Torup lægger ud med fernisering lørdag den 9. juli kl. 11-13.

Udstillingens titel er "MØDE" og henviser til at Olav har inviteret sin datter, Maria Ryan Sondresen fra Tønsberg til en fælles leg med fantasiens mulige udfordringer.

Begge har et langt og aktivt kunstnerliv bag sig med mange udstillinger, udsmykninger, formidling og konsulentopgaver. Det er første gang far og datter udstiller sammen.

Olav viser træskulpturer udformet af brændestykker samt større billeder lavet med kartoffeltryk.

Maria er tekstilkunstner og udstiller forskellige broderier på stof.

Udstillingen har åbent som Brugsen, og sidste dag er søndag den 4. september.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også "Kældergalleriet - under Brugsen i Torup" på Facebook

 

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider sommer (01.04 t.o.m. uge 42): Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider vinter (uge 43 t.o.m.31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang


Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Sisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

220709 Plakat Olav og Maria Ryan, lille.jpg

Hawet og Klimaet

Torup Bogby Folkeuniversitet indbyder til foredrag med professor og miljødebattør Stiig Markager mandag d. 13. juni 2022 kl. 19:30 i Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, 3390 Hundested. Billetter kan købes på billetto.dk  eller i døren på aftenen, pris 80 kr (plus billetto gebyr).
 

Os og havet – antropocæn – menneskehedens tidsalder

 v/Stiig Markager, Professor i havmiljø, Aarhus Universitet

Klimaforandringerne skyldes at vi mennesker udleder klimagasser, især CO2, til atmosfæren. Mennesket og vores aktiviteter er med andre ord blevet så dominerende, at vi styrer omsætningen af kulstof på jorden. Det samme gælder fosfor og kvælstof. Over de sidste 50 år har det forarmet miljøet i vandløb, søer og i havet, med iltsvind og uklart vand til følge. Fællesnævneren er, at mennesket nu styrer stort set alle aspekter af stofomsætningen på jorden. Vi lever i antropocæn – menneskets tidsalder! Andre hovedpiner er biodiversitet og oversvømmelser. Fælles for alle disse problemer er, at naturen kan hjælpe, hvis altså vi giver den plads. Foredraget handler om sammenhænge i naturen og løsninger. En aktuel sag nemlig håndtering af slam fra kæmpeprojektet Lynetteholmen udfor København har de seneste uger sat fokus på et noget overset problem: håndtering af havbund der graves op. Problemstillingen uddybes til sidst i foredraget.

2022_folkeuniversitet_havet og klimaet.jpg

Foreningen KUNST i TORUP byder velkommen til årets Medlemsudstilling  - med temaet MASKER. Udstillingen vises fra 14. maj til 3. juli, med fernisering lørdag den 14. maj kl. 11-13 i Kældergalleriet.

 

Igen i år har der været stor tilslutning - i alt deltager 32 kunstnere.

Der vil blive vist akvarel, maleri, grafik, fotografi, keramik, træskåle m.m. af:

Ana Farid, Anne-Marie Elmbak, Birgitta Steen, Carin Sigga Clausen, Else Marie Kofod, Gerd Sunde, Grete Trøjgaard Jepsen, Helga Bugge, Jan Laurberg List, Jane Blichfeldt, Jeanne A. Rungby, Jytte Strøm, Jørgen Nielsen, Karin Frederiksen, Karin Ifanger, Kirsten Møller, Kit Feilberg, Lene Poulsen, Lis Hasholt, Lis Severin, Lotte Møhl, Maiken Buchwald, Margit Warrer, Mette Philipsen, Mille Klem, Palle Jørgensen, Sten Mogensen, Svend Juul, Tina Bendz, Ulla Sandøe Hildebrandt, Vibeke Sunde og William Frohn.

Kom til ferniseringen - eller besøg Kældergalleriet i Brugsens åbningstid til og med søndag den 3. juli.

www.kaeldergalleriet.dk - find  også 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

 

 

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider 01.04 t.o.m. uge 42: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider fra uge 43 t.o.m. 31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

medlemsudstilling - masker.jpg

LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT
Torup Bogby Folkeuniversitet indbyder til foredrag mandag d. 2. maj 2022 kl. 19:30 i Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, 3390 Hundested. Billetter kan købes på https://place2book.com/da/sw2/sales/mp19lc58pk
eller i døren på aftenen, pris 80 kr (plus place2book gebyr).

Hvor finder jeg de klimavenlige varer? Er det nu jeg skal skifte til elbil? Hvordan sparer jeg på energi og vand? Skal jeg holde op med at flyve? 
Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på mandag d. 2. maj kl. 19:30 hos Torup Bogby Folkeuniversitet.

Mange af os ønsker at leve bæredygtigt og klimavenligt, men vi ved ikke altid hvordan eller om det overhovedet nytter. Bæredygtighed handler fx om at købe bæredygtige varer, genbruge i stedet for at kassere, at passe på naturens liv til lands og i havet, at hjælpe de fattige og sultne, bidrage til ligestilling og at mindske rovdriften på jordens ressourcer.

Foredragsholder Leif Sønderberg Petersen vil fortælle om den nyeste viden om bæredygtighed. Det forklares hvad verdensmålene er og hvordan de kan bruges til at 
leve et godt og bæredygtigt liv, hvor man ikke blot hjælper sig selv, men også de svageste med at bringe kloden på ret kurs. Du kan altså blive klogere på, hvad du selv kan gøre for at leve mere bæredygtigt og tage hensyn til klodens sparsomme ressourcer.

Foredraget vil give optimisme og en tro på, at fremtiden tegner lys. Der er masser af muligheder for, at vi alle kan gribe ind og gøre verden mere bæredygtig, 
endda uden at vi behøver sætte vores nuværende liv over styr. De innovative løsninger ligger bare og venter på at blive brugt. Der gives forslag til, hvordan vi alle selv kan gøre en forskel for fremtidens bæredygtige samfund. Det er ikke for sent at redde jorden - vi skal bare lære at tænke positivt og innovativt i både stort og småt. Fremtiden er mindst lige så indbydende som det liv, vi lever i dag - og verdensmålene viser os vejen, forklarer Leif Sønderberg i sit oplæg.

Konsulent og cand.scient. Leif Sønderberg Petersen har i mange år beskæftiget sig med bæredygtig udvikling og herunder bl.a. været tilknyttet World Energy Council 
og Danmarks Tekniske Universitet.

2022_folkeuniversitet_lev bæredygtigt.jpg

Velkommen til Fællesspisning og Borgermøde 26/4/2022, kl 17:45 -  20:15 i Torup Landsbycenter.
Program for borgermødet:

- Frilandsby: noget for Torup 

- Grejbank og Landsbypedel: Ting&Talenter, premiere og præsentation

04_22TT_folkekøkken.jpg

Torup Musikforening indbyder til spændende jazz koncerter i  2022.

Følg musikforeningen og arrangementerne på Facebook siden:
"Mejeriet i Torup" og i Facebook gruppen: "Alle os i Torup" samt på hjemmesiden www.mejerietitorup.dk , hvor du også kan købe billetter online.

Program efteraar 2022.JPG

Indbydelse til foredrag i Torup Bogby Folkeuniversitet: ANDELSGAARDE
v/ foreningsdirektør Jacob Westergaard Madsen

Mandag 04. april 2022 kl. 19:30
Torup Forsamlingshus
Billetpris 80 kr plus gebyr (place2book.com)

Med sit fokus på medejerskab af gårdene skriver Andelsgaarde sig ind i en lang tradition for andels- og fælleseje. I foredraget vil Jacob kigge tilbage på 1800-tallets første andelsforeninger blandt bønderne på landet og de første kooperativer blandt arbejderne i byerne. 
Hvilke problemer forsøgte man at løse gennem fælleskab?
Og på hvilke måder ligger Andelsgaarde i forlængelse af denne tradition?

2022_folkeuniversitet_Andelsgaarde.jpg

Indbydelse til Torup Ting Folkekøkken og Generalforsamling 29. marts 2022, Torup Forsamlingshus.
Se nærmere om generalforsamlingen
her.

03_22_folkekøkken.jpg

PLANTEBASERET KOST – HVORFOR OG HVORDAN
v/ læge og forfatter Tobias Schmidt Hansen

Mandag d. 7. marts kl 19:00
Torup Forsamlingshus
Billetpris 80 kr plus gebyr (place2book.com)

 

Flere og flere danskere vælger at spiser vegetarisk og vegansk. Både for deres egen sundheds skyld og for klimaet. Men hvad siger forskningen egentlig om plantebaseret kost? Hvad er sundhedsfordelene og hvilke faldgruber er der, som man skal være opmærksom på?
Det vil læge og medforfatter til bogen “Den plantebaserede kost”, Tobias Schmidt Hansen forsøge at svare på. Der vil blive gået i dybden med, hvordan en plantebaseret kost kan hjælpe i forebyggelse og behandling af store livsstilssygdomme, såsom hjertekarsygdomme, type 2 sukker og overvægt. 
Der vil ligeledes blive luget ud i alle de hyppigst forekommende myter, som hersker omkring plantebaseret kost.

2022_folkeuniversitet_plantebaseret kost.jpg

Kældergalleriet byder velkommen til udstilling med international samtids-kunst:

Fernisering lørdag den 12. marts kl. 11-13 - alle er velkomne!

16 kunstnere udstiller

Der er både vidde og bredde, når 16 kunstnere indtager Kældergalleriet under Brugsen i Torup med udstillingen “Håndplukket”.

Philip Louis Glazer, bosiddende i København og uddannet på Edinburgh College of Art, har inviteret 8 danske og 8 internationale kunstnere til at fortolke temaet supermarked/købmand samt landsbyen/mini-samfundet, inspireret af Torup og Økosamfundet Dyssekilde. 

Værkerne spænder bredt fra skulptur over foto og film til tegning, maleri og digtning. Nogle af værkerne forholder sig helt bogstaveligt til temaet, mens andre forholder sig mere abstrakt og eksistentielt.

“En anderledes og udfordrende udstilling med internationale kunstnere samt mange forskellige medier, bl a har vi måttet lave en lille mini-biograf, da en af kunstnerne viser film”, udtaler William Frohn fra Kunst i Torup, som glæder sig til at byde velkommen til ferniseringen lørdag d. 12. marts kl. 11 - 13, hvor alle er velkomne.

Galleriet har i øvrigt åbent som Brugsen og sidste udstillingsdag er søndag den 8. maj.

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider sommer (01.04 t.o.m. uge 42): Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider vinter (uge 43 t.o.m.31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang


Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Café Torup, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.

2022-03-05 Plakat©Hviid&Holm.jpg

Foreningen Kunst i Torup afholder søndag d. 13. marts to gratis workshops i gipsstøbning i Kældergalleriet under Brugsen i Torup.

Underviser er billedkunstner Philip Glazer. Han deltager i Kældergalleriets kommende udstilling "Håndplukket". Her viser han - og andre udstillende kunstnere - skulpturer, hvor bl.a. forskellige støbeteknikker er benyttet. Udstillingen åbner lørdag den 12. marts - invitation til fernisering vil blive udsendt i løbet af denne uge.

Philip håber, at workshoppen vil åbne deltagernes øjne for hvor nemt det er at støbe. Man behøver kun ler og gips! Med få arbejdsregler er mulighederne mangfoldige.

Det er en "intro-workshop". Den kræver absolut ingen erfaring med støbeteknik! Det er sjovt, nemt og ligetil. Alle kan være med uanset alder og kunstneriske erfaringer/kompetencer. Workshoppen består i, at deltagerne - ved brug af forskellige metoder - laver aftryk i ler. Aftryk som fyldes med flydende gips. Når gipsen er størknet, fjernes leret og man har et flot - hvidt - unikt relief, af de aftryk man lavede i leret.

Gipsen kan også blandes med forskellige farvepigmenter. F.eks. til et blåt, ensfarvet, relief. Eller man kan efterfølgende male relieffet med forskellige farver/penselstrøg.

Workshoppen er for voksne og børn (8 år og op).

Begrænset deltagerantal. 

Hold 1: Kl. 9.30 - 12.00. (Max 8 delt.)

Hold 2: Kl. 13.00 - 15.30. (Max 8 delt.)

Pladsbestilling: Først til mølle princip!

Send en sms til William Frohn. Tlf. 2134 3602. Oplys hold nr 1 eller 2, samt dit navn og antal voksne/børn.

Reservationen bekræftes med en svar-sms fra William.

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested

Åbningstider t.o.m. 31.03: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang


Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A.

StøbeWorkshop5a.jpg
StøbeWorkshop4a.jpg

Nye spændende foredrag på bedding i Torup Bogby Folkeuniversitet:

Siden Torup Bogby Folkeuniversitet blev stiftet for knap 2 år siden har det været småt med muligheder for afholdelse af arrangementer. Nu ser det dog endelig ud til at lysne og lokalkomitéen informerer nu om en spændende række af foredrag. Nogle af arrangementerne vil være offentlige og tilmed gratis, mens andre af oplæggene koster en beskeden entré på typisk 80 kr. plus gebyr. 

 

Formanden for Torup Bogby Folkeuniversitetet, René Lund Jensen, udtaler: “Vi er i Torup Bogby Folkeuniversitet enormt glade for igen at kunne komme i gang med at afholde foredrag her i Torup. Det er klart, at Corona pandemien har gjort det yderst vanskeligt for os at planlægge og afvikle arrangementer, men nu lysner det da unægteligt med ophævelsen af restriktionerne i Danmark. Vi lægger stærkt ud med et par offentlige foredrag om naturvidenskaben, som vi livestreamer fra Aarhus Universitet. De vil i månederne efter blive fulgt op af fysiske foredrag, hvor vi præsenteres  for spændende viden indenfor områder som f.eks. plantebaseret kost og at leve livet bæredygtigt. Af helt lokal karakter kan nævnes et foredrag om projekt Andelsgaarde, som mange på Halsnæs allerede kender fra Melby”.  

Allerede tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 19:00 er det muligt at komme til første gratis foredrag. Emnet kredser om hvordan mennesket påvirker jordens biodiversitet og om konsekvenserne for fremtidens levende natur. Torup Bogby Folkeuniversitet har valgt at vise 2 af de 6 livestreamede foredrag fra Aarhus:  

Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 19:00: Fremtidens Natur v. biolog Jens-Christian Svenning.

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19:00: Klimaforandringerne v. klimafysiker Jens Hesselbjerg Christensen.  OBS AFLYST

Udover de gratis foredrag er der som nævnt planlagt fysiske foredrag. I skrivende stund er der tale om følgende arrangementer: 

Mandag d. 7. marts 2022 kl. 19:00: Plantebaseret kost - hvorfor og hvordan v. læge og forfatter Tobias Schmidt Hansen.

Mandag d. 4. april 2022 kl. 19:30: Andelsgaarde v. foreningsdirektør Jacob Westergaard Madsen.

Mandag d. 2. maj 2022 kl. 19:30: Lev livet godt og bæredygtigt v. SDG konsulent og forfatter Leif Sønderberg.

Foredragene vises alle i Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup, 3390 Hundested. Det vil være muligt at købe drikkevarer på stedet. 

For mere information om Torup Bogby Folkeuniversitet henvises til:
https://fuko.dk/komite/torup-bogby-folkeuniversitet/. Billetter til alle arrangementer kan rekvireres på: 
https://place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM10456.  

Kældergalleriet under Brugsen i Torup åbner dørene for udstilling af maleri og skulptur af Jørgen Flyr. 
Udstillingen åbner mandag den 31. januar.

Jørgen Flyr er fra Gilleleje. Han arbejder intuitivt med fantasien som udgangspunkt. Værkerne udfolder sig langsomt og ofte overraskende, når nye figurer og mønstre opstår, som en leg med farver og stemninger. Små og store akrylmalerier samt enkelte skulpturer.


Mit kunstneriske forbillede er Asger Jorn, hvis farveglæde jeg finder smittende. Jeg deler også hans rejseglæde. Selv har jeg især været inspireret af rejser til Cuba, hvor jeg har oplevet både mennesker og naturen, fået vitaliteten ind under huden, siger Jørgen Flyr.

Motiverne er både figurative og abstrakte.

Jørgen har malet hele sit voksne liv, og har en baggrund som billedkunstlærer.
 

Udstillingen kan ses i Brugsens åbningstid - der afholdes ikke fernisering.

Sidste udstillingsdag er lørdag den 26. februar.

KÆLDERGALLERIET - 

Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
 

Åbningstider i vinterhalvåret: Mandag-torsdag kl. 9-17:30, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søn- og helligdage Lukket

Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.

Indgang igennem Brugsen  -  gratis adgang  -  handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen og cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A.


Facebook: 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup'  - www.kaeldergalleriet.dk

Jørgen Flyr.jpg

Kældergalleriet under Brugsen i Torup åbner dørene for udstillingen: 

"FRIT KVARTER"

 

Fernisering lørdag den 13. november kl. 11-13  -  alle er velkomne

Kunstnerne er 4 kvinder:

Claire Charasse, Winnie B. Carlsen, Lis Kjærgaard og Pia Stuer Lauridsen.

De er alle fra København og alle udstiller figurativt maleri.

Claire Charasse er inspireret af naturen. Hun interesserer sig for kompositioner og samspillet mellem farver og former. Ved at fange en stemning inviterer hun beskueren 

ind i en intim atmosfære af nærvær, ro og harmoni.

 

Motiverne er også natur, når Winnie B. Carlsen maler. Hun søger det æstetisk smukke, ofte med en melankolsk stemning, mens hun zoomer kraftigt ind på detaljerne.

Lis Kjærgaard er optaget af det nære og dagligdags, fordybelsen i det enkle liv, den stille stund, eftertænksomheden. At gå tæt på motivet i fortolkningen og give det et levende udtryk.


Markens køer er temaet hos Pia Stuer Lauridsen, der også er kunsthistoriker. Hun arbejder som kunstnerne gjorde for mere end 200 år siden, opsøger køerne in situ (på stedet) og tager ophold ved folden for at tegne og male direkte efter iagttagelse. Dette har hun gjort i 20 år.
 

Alle kunstnerne har en lang udstillingserfaring.

 

Kældergalleriet har åbent som Brugsen, sidste udstillingsdag er fredag den 31. december.
 

KÆLDERGALLERIET - 

Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested

Åbningstider i vinterhalvåret: Mandag-fredag kl. 9-18, lørdag kl. 8-14, søn- og helligdage Lukket

Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.

Indgang igennem Brugsen  -  gratis adgang  -  handicapadgang

 

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen og cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A.


Facebook: 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup'  - www.kaeldergalleriet.dk

Frit Kvarter.jpg

Ad Hekla til

 

'Islandske forbrydere' er Einar Már Guðmundssons nyeste bog (2021). Titlen spejler hans samfundsengagement og indignation. Bla skrev han Hvidbogen (2008) efter den sidste (?) finansskandale, hvor den islandske økonomi gik helt ad Hekla til: 'Man privatiserede profitten, og man nationaliserede tabet,' siger Einar Már.

 

Drømme, nordlys og regnvejrsdage i Reykjavik er sikre elementer i hans omfangsrige og sprudlende forfatterskab. I digte, noveller og romaner udfolder han historier om det islandske folk gennem de seneste 100 år, og uden at forfalde til sentimental melankoli skriver han den islandske underklasses historie. Poesi og realisme går hånd i hånd i de humoristiske bøger, der alle er rundet af forfatterens utrættelige samfundsengagement.

 

Han er en af Islands største nulevende forfattere og har udover Nordisk Råds litteraturpris og Karen Blixenmedaljen også modtaget "den lille nobelpris", Svenska Akademiens Nordiska Pris.

 

Einar Már har været i Torup Bogby tidligere... vi siger et stort Velkommen igen i Torup Forsamlingshus, mandag 8. november kl 19.30.

www.torupbogby.dk

2021_Einar Már Gudmundsson  (1).jpg

Torup Bogby og Florafabula byder december velkommen med en række blomsterworkshops, som du, hvis du er over 60 år, kan deltage i helt gratis!
 

Fra den 14 - 17 december hylder vi samværet og julehyggen oven på en tid, hvor venskab og fælles aktiviteter har stået i skyggen af Corona.

På vores blomsterworkshops i december skal du lære at skabe smukke juleblomster af det fineste italienske crepepapir. Vi kombinerer kunsten at lave evighedsblomster i et hyggeligt samvær, som kan danne udgangspunkt for en ny hobby og fællesskab. Der er ledige pladser den 14 og den 17 december. Se mere på www.florafabula.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

 

Vi byder på en kreativ formiddag eller eftermiddag, hvor vi skaber juleroser og synger julens sange. Vi byder desuden på en sandwich, kaffe, te og ikke mindst et kulturelt indslag. Blandt andet kommer Anni Reichert Frederiksen og fortæller om legenden om julerosen af Selma Lagerlöf og Johannes Møller fortæller og maler blomsterbilleder.

Julehygge foregår på Mejeriet i Torup, Torupvejen 135b, 3390 Hundested.

 

Torup Bogby Folkeuniversitet indbyder til foredrag om Arktis ved museumsinspektør Søren La Cour.
Tid: 28. oktober 2021 kl 19:30 - 21:00, Sted: Torup Forsamlingshus/TLC

Hågendrupvej 6A, Torup, 3390 Hundested.

Entré: kr 80,-.

2021_folkeuniversitet_arktis.jpg

Uden alder - Ole Sarvig 100 år

Komponisten og pianisten Jakob Davidsen hylder forfatteren Ole Sarvig sammen med sangere og instrumentalister fra DR-bigband og Figura Ensemble. Se nærmere her.

Lørdag d. 16/10/2021 kl 20, Mejeriet i Torup, Torupvejen 135b, 3390 Hundested. Køb billetter her.

2021_Ole Sarvig .jpg

Torup Ting: Folkekøkken

Lokaldemokrati & Kommunevalg: Mød kandidaterne

Tid: 26 oktober 2021, kl 17:45

Sted: TLC, Torup Landsbycenter, Hågendrupvej 6a, Torup

10_21_TT_folkekøkken.jpg

Sommerens Torup Bogby tradition, Skrivekurset, er flyttet til efteråret:

 

Erindringer kan være en vigtig kulturhistorisk skat, en spændende familiehistorie, et interessant møde med ens egen fortid, som den var engang. Alle mennesker har noget særligt at fortælle, men hvordan får man det gjort? 

 

På dette kursus vil du få inspiration til at skrive erindringer, der fænger, med farver, dufte, bevægelse og dynamik. Levende tekster læses med fornøjelse. Vi vil arbejde med skriveøvelser og gensidig respons fra underviseren og de øvrige deltagere for at skærpe sproglige virkemidler, der gør tekster interessante og fængende.

  
Ved Anne Leonora Blaakilde, kulturforsker og forfatter.  

Torup Bogbys Skrivekursus over tre dage, 20.-21.-22.10.2021, kl 9.30-12.30 på Røjlegården.


Praktiske forhold: Husk computer, strømforsyning, forlængerledning – eller papir og blyant.
Der serveres kaffe, te, vand.
Det er ikke muligt at købe noget spiseligt. Medbring gerne selv lidt snack.
Adresse:  Røjlegården, Torupvejen 98, Torup, 3390 Hundested. Nærmeste station: Østerbjerg, ca 600 m

Tilmelding og info: Læring & Oplevelser | Fritidsskoler (dofskoler.dk)

Ane Riel: Urværk

Ane Riel er 'vores'  finurlige, lokale forfatter, og Torup Bogby har tradition for at være blandt de første, som hun besøger: først Slagteren i Liseleje, så Harpiks, Bæst og nu Urværk. Mød forfatteren bag. 

 

Torsdag 16. september 2021, kl 19 i Torup Forsamlingshus. Støttet af Statens Kunstfond og Halsnæs Kulturelt Samråd

ane_riel_urværk.jpg

Velkommen til fernisering lørdag den 11. september kl. 11-13 i Kældergalleriet:

MEDLEMSUDSTILLING 2021 - med temaet "Bobler"

bobler 1.jpg

Foreningen KUNST i TORUP byder velkommen til årets Medlemsudstilling, der vises fra 11. september til 6. november

Omsider kan vi igen holde en festlig fernisering med plads til alle - giver det ikke bobler af glæde?

Mange af udstillerne har fulgt vores opfordring til at tage udgangspunkt i temaet 'Bobler', og bobler bliver der naturligvis serveret i glassene!

 

Der har været fin tilslutning, med deltagelse af 30 udstillere.

Der vil blive vist akvarel, maleri, grafik, fotografi, keramik, pileflet, skulptur m.m. af:

Kirsten Møller, Anne-Marie Elmbak, Helga Bugge, Svend Juul,  Annette Wingård, Else Marie Kofod, Ulla Sandøe Hildebrandt, Gerd Sunde, Ana Farid, Lis Severin, Birgitta Steen, Jytte Strøm, Mette Philipsen, William Frohn, Inge Smith Hansen, Kaj Nielsen, Marianne Tholstrup, Margit Warrer, Anni Reichert, Anette Haslund, Eva Nedergaard, Gertrud Oxenvad, Gitte Larsen, Jeanne A. Rungby, Jørgen Nielsen, Karin Ifanger, Kit Feilberg, Lis Hasholt, Mille Klem og Sten Mogensen.

Kom til ferniseringen - eller besøg Kældergalleriet i Brugsens åbningstid til og med søndag den 6. november.

 

www.kunstitorup.dk - www.kaeldergalleriet.dk - find  'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook

 

KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider t.o.m. 24.10: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19. lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Åbningstider fra 25.10: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19, lørdag kl. 8-14, søndag lukket
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.
Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang


Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Café Torup, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober

Torup Musikforening indbyder til spændende jazz koncerter i efteråret 2021.

Følg musikforeningen og arrangementerne på hjemmesiden: https://www.mejerietitorup.dk, på Facebook siden:
"Mejeriet i Torup" og i Facebook gruppen: "Alle os i Torup"

Program 2021 efteraar rev.png

Torup Ting Generalforsamling & Folkekøkken

Tirsdag 17. august 2021, TLC, Torup Landsbycenter, Hågendrupvej 6A, Torup

 

Lokaldemokratiet lever og har det godt i Torup.

Torup Ting kommer vidt omkring i sit engagement: fra det helt nære (veje/stier/klatrevæg) til det internationale engagement (Smart Rural 21, et EU-projekt).

Og Torup er genstand for undersøgelser: hvorfor er der så meget liv & fremdrift i Torup?

Hvorfor og hvordan er Torup en af landets meget få Varme Zoner. Det vil COWI berette om.

Se Torup Ting årsberetning 2020 her.

Program:

17.45-19.00 Folkekøkken - sponseret af Torup Ting

19.00-20.30 Torup Ting Generalforsamling ift vedtægt, inkl Småting

20.45-21.15 Varme Zoner v/ COWI: 'Hvordan er Torup særlig'?

21.15-21.30 Tak for i dag

Pris (Folkekøkken): kr 65,- (børn under 6 år: ½ pris) indbetales på Mobilepay til box91255 (skriv både bogstaver og cifre i et ord), tjek at modtageren er:

Torup Ting_Folkekøkken.

Angiv antal voksne og børn og evt vegetar.

I tvivl? Ring 20777572, Catalina Odile Sommer

21_08_TT_folkekøkken.jpg

Kældergalleriet under Brugsen i Torup byder velkommen til udstillingen "Hverdagsikoner" - med Sonia Marini og Annette Mahoney

 

Fernisering lørdag den 10. juli kl. 11-13
 

Sonia Marini

Sonia kommer oprindelig fra Slovenien, men måtte som lille flygte med familien og kom efter 5 år i italienske flygtningelejre til Lynæs/Hundested i 1961. Her fik den lokale natur, det nære samfund og venskaber stor betydning. Sonias malerier tager udgangspunkt i sindstilstande og personlige relationer, en engageret fordybelse i hendes medmennesker. Sonia arbejder med akvarel, oliekridt og collage.

 

Annette Mahoney

Annette er inspireret af Bauhaus-bevægelsen og 60ernes plakater og pladecovers. Værkerne er bygget op over stramme grafiske streger med vægt på farver og former. Hvert billede bygger på en personlig historie. Selvom Annette kun har malet i 4 år, har hun, udover Danmark, allerede udstillet i England, Los Angeles, Italien og Sverige.


Udstillingen kan ses i Brugsens åbningstid indtil d 5. september.

 

KÆLDERGALLERIET - 

Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested

Åbningstider i sommerhalvåret: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19, lørdag, søndag og helligdage kl. 8-17

Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.

Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

 

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.


Facebook: 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup'  - www.kaeldergalleriet.dk

210709 Plakat Marini-Mahoney-Lille.jpg

Torup Klatrevæg

Langt højere bjerge: Torup Klatrevæg!
 

Torup Klatreklub er etableret - og klatrevæggen er klar til indvielse lørdag 29.5.2021 kl 13 med taler, snoreklip og mulighed for selv at prøve de stejle trin - under instruktion - på Hågendrupvej 6 i Torup.
 

Sofie Most Jensen, formand for Torup Klatreklub, udtaler: 'Klatring er en social sport - og klatrevæggen bliver et samlingssted, både i og udenfor skoletiden.  Vi glæder os til at komme i højden og tilbyde for klatrekurser for alle.'

Torup Klatrevæg midt i Torup er blevet til på initiativ af Torup Ting - i et tæt samarbejde med Halsnæs Lilleskole og med tilskud fra Nordea-fonden og Torup Ting. 
 

På vegne af Torup Ting og Torup Klatreklub 

20-05_TT_klatrevæg.jpg

Ny udstilling i Kældergalleriet: Else Marie Kofod - Retrospektiv udstilling: "HER ER MIT LIV"

Else Marie Kofod viser en retrospektiv udstilling i Kældergalleriet under Brugsen i Torup med titlen "HER ER MIT LIV”.

Fernisering lørdag d. 8. maj 2021 kl. 11.00 - 13.00. 

Else Marie er født 1953 på Bornholm og har malet i over 30 år. Et langt og alsidigt kunstnerliv med både lyse og depressive perioder.

 

Udtrykket er non-figurativt maleri - organiske og geometriske former - med både lette transparente samt mere mættede farvelag. Materialerne er acryl, olie og æg-tempera, eget håndlavet papir indgår i collager og skålformer.

 

Else Marie har deltaget i en del kurser, bl.a. tekstilkunst og papir-mageri på Holbæk Kunsthøjskole. Desuden kurser i kunstterapi, Vedic-Art samt væg-lasering.

 

Else Marie lever med årstidens rytme, fordyber sig i maleriet om vinteren og nyder natur, have og hav om sommeren.  

 

Fernisering: Der er fernisering lørdag 8. maj kl. 11-13, hvor Else Marie vil oplæse et par af sine digte.

 

Udstillingen varer til og med søndag d. 4 juli og kan ses alle ugens dage i Brugsens åbningstid.

Med venlig hilsen

Kunst i Torup

 

 

KÆLDERGALLERIET - 

Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested

Åbningstider i sommerperioden: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19, lørdag, søn- og helligdage kl. 8-17
Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.

Indgang igennem Brugsen  -  gratis adgang - handicapadgang

 

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, cafébesøg i nærliggende Torup Spisehus, Solen 1A, samt Torup Marked med kilometermad hver anden lørdag kl. 10-15 i ulige uger fra juni til oktober.


Facebook: 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup'  - www.kaeldergalleriet.dk

210508 Plakat Else Marie Kofod, lille.jp

Med Torup Bogby Folkeuniversitet
på Grønlands indlandsis under Forskningens Døgn - virtuelt

Den sorte indlandsis: en klimajoker

Den grønlandske indlandsis er ikke hvid hele året og de steder, hvor den bliver sort, smelter den hurtigere. Foredraget fortæller om kuldetilpassede mikroorganismers rolle, når indlandsisen bliver sort.

Foredrag med Carsten Suhr Jacobsen,  professor, Aarhus Universitet, RISØ Campus
 

Foredraget skal opleves via Google Meet på flg link:      Den sorte indlandsis: en klimajoker,
mandag 26. april 2021, kl 19.30-ca 20.15; gratis

Carsten_Suhr_Jacobsen.jpg

Lørdag d. 13. marts 2021

åbner Kældergalleriet under Brugsen i Torup en udstilling af kunstnergruppen:
            3220ARTS&CRAFTS

210123 Plakat 3220ARTS&CRAFTS, lille.jpg

Fire kunstnere og kunsthåndværkere fra sammenslutningen 3220ARTS&CRAFTS, med hjemsted i Tisvildeleje, udstiller fra d. 13. marts i Kældergalleriet under Brugsen i Torup. 
 

Britt Salver udstiller akrylmalerier inspireret af natur og mennesker. Britt ønsker at skabe undring og indsigt med sine værker, som ofte indeholder spor fra kvindeliv - og gerne med en cykel. 
 

Nytestamentlige tekster på oldgræsk danner udgangspunkt for mange af Eva Müllers ikoner. Abstraktioner med farver, sølv og guld er med til at give teksten et udtryk af uendelighed. Ikonerne er nonfigurative men med symboler i et tidløst formsprog. 
 

Finn Dam Rasmussen arbejder med skulpturel keramik. Enkle, rene og monumentale former, med en nuanceret stoflig overflade. Finn viser også arbejder lavet i hans specielle selvbyggede saltglaserings-ovn, som giver en meget stærk glasur med en appelsinskræls-agtig overflade. 

Sidste udstiller er Viggo Kierkegaard, som arbejder med acrylpen, vandfarve og blæk på papir, træ og lærred. 
 

CORONA-forholdsregler:

  1. Adgang gennem Brugsen, hvorfor Brugsens krav til max. Antal kunder vil være gældende (pr. 1.marts 2021 er det 24 personer i Brugs og galleri tilsammen).     

  2. Samme regler for hygiejne, maske mv. som i Brugsen.

  3. Vi håber at kunne holde en kontrolleret 'sen-fernisering', hvis restriktionerne lempes. MEN situationen taget i betragtning er det glædeligt at kulturen kan opleves her, fordi Kældergalleriet ligger under tag af en dagligvarebutik.
     

Udstillingen kan ses i Brugsens åbningstid, sidste dag er d 2.maj.

www.kunstitorup.dk - www.kaeldergalleriet.dk - find  'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' på Facebook


KÆLDERGALLERIET - Torupvejen 156,  Torup, 3390 Hundested
Åbningstider indtil 31. marts: Mandag-torsdag kl. 9-18, fredag kl. 9-19. lørdag kl. 8-14, søndag lukket

 

Åbningstider fra 1. april: Mandag-torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-19, søn- og helligdage kl. 8-17

Transport (fra Kbh.) Tag S-toget til Hillerød og derefter lokalbanen mod Hundested. Stå af på Dyssekilde St.

Indgang igennem Brugsen   -  gratis adgang  - handicapadgang

Vi anbefaler indkøb i galleriets sponsor Brugsen, samt cafébesøg i nærliggende Café Torup, Solen 1A - når restriktionerne tillader det
Facebook: 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup'  - www.kunstitorup.dk 

 

Torup Musikforening indbyder til spændende jazz koncerter i 2021.

Følg musikforeningen og arrangementerne på Facebook siden:
"Mejeriet i Torup" og i Facebook gruppen: "Alle os i Torup"

Program forår 2021 m billet links.png
bottom of page