KULTUR- og AKTIVITETS KALENDER

Har du begivenheder du gerne vil have med i kalenderen her på siden så skriv en mail med al relevant info til: torupkulturkalender@gmail.com

Relevant info er beskrivelse af begivenheden, tid og sted, pris hvis aktuelt. Medsend også gerne andet relevant materiale som f.eks billede(r).

Så sørger vi for at din begivenhed kommer i kalenderen så hurtigt som  muligt. 

Torup Folkekøkken

starter op med udendørs fællesspisning søndag d. 12/7/2020

Mødetid kl 18:00,  Sted: Torup Tingsted, Haldvejen, Torup

Der serveres gryderet med kød og brød fra lokale producenter.

Medbring selv kniv, gaffel, glas og drikkevarer.

Pris: kr 50,-; børn under 6 år halv pris. Indbetales på mobilepay 560040,

Aether Productions. Tilmelding til Johs. Lund 26250781, helst senest 10/07. Vegetar: giv besked til Johannes ved bestilling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi er tilbage i normale tider:

Mødetid kl 17.45 ifm borddækning/stole mv. Fællesspisning: 18-19

TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup

Man taler godt sammen med mad i munden.

Derfor indbyder Torup Ting i samarbejde med TLC/Torup Forsamlingshus til Torup Folkekøkken: et mødested

 

Hvad? Fællesspisning den første torsdag i måneden i TLC/Torup Forsamlingshus

Hvorfor? For at skabe endnu et fælles mødested i Torup mhp at styrke samvær og sammenhold på tværs i Torup - og for at nyde god & sund lokal mad i fællesskab

Hvordan? Maden tilberedes af lokale/økologiske råvarer af kokken, som også står for planlægning og indkøb; praktiske opgaver som borddækning, afrydning og opvask/rengøring foretages af deltagerne i fællesskab m/ tovholder. Der serveres kød, fisk og vegetar retter. Skriv ved tilmelding hvis der allergener, hvis du er vegetar eller veganer

Hvor meget? kr 60,- pr. person børn under 6 år halv pris.

Hvor & hvornår tilmelde & betale? Tilmelding og betaling til Johs Lund (johs@aetherproductions.dk, tlf 26250781), gerne via MobilePay 560040, Aether Productions, senest mandag før den pågældende torsdag af hensyn til planlægning.

Torup Marked fortsætter den
store succes med sæson 2020.

Markedsdatoerne er 6.6., 20.6.,
4.7., 18.7., 1.8.,15.8., 29.8., 12.9.,
26.9. og 10.10.2020,
. altså hveranden lørdag i perioden,
og åbningstiden er 10 - 15.
Stedet er markedsområdet bagved
Dyssekilde Station. 
Følg markedet,
temaerne og udbuddet på Facebook
siden: "Torup Marked"

Så er der nye udstillinger i Kældergalleriet Torup sommer og sensommer, fra 6. juni til 13. september 2020. Vi lægger ud med  med fotoudstilinger og slutter af med fotografi, mobile og skulptur.
Se nærmere om udstillingerne  
her .

Pgr. af CORONA virus: Ingen fernisering  d. 6. Juni.
 Find KÆLDERGALLERIET i TORUP under Brugsen Torupvejen 156.

Torup Musikforening indbyder til spændende jazz koncerter i efterårs-sæsonen 2020.

Følg musikforeningen og arrangementerne på Facebook siden "Mejeriet i Torup" og i gruppen "Alle os i Torup"

OBS! OBS! OBS! OBS!: Koncerten 18. september er flyttet til 3. juli

Torup Bogby Folkeuniversitet indbyder til stiftende general-forsamling d. 4. juli 2020,

kl. 13-14, Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte 

4. Valg af stemmetællere 

5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 

6. Valg ifølge vedtægterne, herunder medlemmer til bestyrelsen 

7. Eventuelt

Stiftelsen sker efter offentlig indkaldelse i følgende medier:
      • Halsnæs Avis
      • www.torupbogby.dk 

      • www.torupting.dk/kalender

Forslag til "Vedtægter for Torup Bogby Folkeuniversitet":

§ 1 Folkeuniversitetskomitéen i Torup Bogby har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til lov 313 af 25. april 2018 og bekendtgørelse 922 af 26. juni 2018.
 

§ 2 Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Torup by, Halsnæs kommune.
 

§ 3 Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt         indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen.
Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 4 Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.
Stk. 2 Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3 Formand og kasserer tegner i fællesskab komitéen.

 

§ 5 Styrelsen er over for den administrative enhed, komitéen er tilknyttet, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program.
 

§ 6 Styrelsen er ansvarlig for komitéens regnskab.
 

§ 7 Styrelsen træffer hvert tredje år for en 3-årig periode beslutning om tilknytning til en administrativ enhed.
 

§ 8 En komité, der har været uden aktivitet i 2 år, er ikke længere en del af Folkeuniversitetet.
 

§ 9 Disse vedtægter træder i kraft den 15. marts 2020.
Stk. 2 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af den administrative enhed, komitéen er tilknyttet.

(Sted, dato, underskrifter)

Torup Kulturformidling og Torup Bogby indbyder til SKRIVEKURSUS 9.-11.  juli 2020.

Torup Kulturformidling 

indbyder til Bevægelses-festival 14. - 16. Juli 2020.
Se alle detaljer
her.

Torup Bogby indbyder til fortælleforestilling med Dorte Futtrup d. 15. juli 2020.

Medlemsmøder 2020 i Økosamfundet Dyssekilde.

 

 

Hvert år holder Økosamfundet Dyssekilde medlemsmøde 4 gange. De ligger allesammen på sidste søndag i januar, april, august og oktober og bliver afholdt i forsamlingshuset/TLC.

 

I 2020 ser det derfor således ud:

26.april kl.10-16

30.august kl.10-16

25.oktober kl.10-16

 

I 2021 ser det således ud:

31.januar kl.10-16

25.april kl.10-16

29.august kl.10-16

31.oktober kl.10-16