Torup Kro

Torup kro 1961, kroejer Snydstrup med familie/personale 

Her lå Torup Kro, en gammel privilegeret landevejskro med aner tilbage til 1600-1700-tallet. På et skilt over indgangsdøren stod der “Anno1691”, men det er ikke bekræftet om historien går så langt tilbage. Dog ved man at den eksisterede da J.F. Classen fik oprettet Frederiksværk Gods i 1760-erne. I den forbindelse blev der udarbejdet nogle bemærkninger, annotationer, over tilstanden blandt bønder og husmænd på Halsnæs i maj 1765 og her står (i nutidigt sprogbrug):

”Torup by består af 10 gårde og 11 fæstehuse foruden kroen...I byen er en privilegeret kro, som er bygget på den øde gårds grund. Den bruges nu af Christian Sperling, men bygningen ejes af skovrider Hans Casper Pedersen, som også har privilegiet på kroen, hvoraf det årligt svares afgift til kassen på 3 rigsdaler, samt grundskat af byggepladsen på 2 rigsdaler”.

Kroen er blevet omtalt som færgekro men man skal noget længere tilbage i tiden for at finde havvand i nærheden af Torup. Årsagen er dog mere at det var den sidste kro før færgen i Lynæs.

 

Adskillige familier har igennem tiderne drevet kroen, det sidste familiedynasti var Poul og Karla Angelo Snydstrup som købte kroen i 1959 og herefter drev den med hjælp af børn, svigerbørn og børnebørn. De lod sig gerne interviewe, bl.a. til "Det nye Dansk Familieblad" i 1964 og “Ude og Hjemme” i 1968. På det tidspunkt var der virkelig selskabelighed på Torup Kro. I sommersæsonen var der fuldt hus hver dag og i vinterhalvåret i hvert fald i weekenden, omkring 250 gæster i de hyggelige krolokaler. Kroen blev også kendt på anden vis, bl.a. blev flere scener af Hans Scherfigs “Den forsvundne Fuldmægtig” optaget her i 1972.

 

I årene efter havde kroen flere skiftende ejere, den sidste lukkede selv kroen i 1974 fordi sundhedsmyndighederne havde krævet nogle ret kostbare forbedringer af de sanitære forhold.

 

Helt galt gik det den 11. december samme år hvor kroen brændte. Årsagen er aldrig blevet opklaret men Torup Kro er ikke blevet genopbygget.