Halsnæs Andelsmejeri’s Historie

Andelsbevægelsen

Den første danske brugsforening blev oprettet i Thisted i 1866, i 1895 var tallet oppe på 800 brugsforeninger. Den næste andelsform der så dagens lys i Danmark var Andelsmejerierne. De løste det problem, at de færreste bondegårde havde mælk nok til at der kunne kærnes smør, mens mælken var frisk. Det første andelsmejeri blev opført i Hjedding i 1882 og inden 1890 var man nået op på 688 andelsmejerier.

Overskuddet blev fordelt efter mængden af leveret mælk.

Halsnæs Andelsmejeri

En kreds af fremsynede landmænd havde arbejdet på at få opført et andelsmejeri på Halsnæs og den 3. maj 1890 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Torup kro med god tilslutning. Det blev besluttet at bygge et mejeri så hurtigt som muligt og der blev købt en byggegrund på 3 skæpper land for 700 kr. Prisen på det færdige byggeri, inklusive grund, maskiner og andet inventar, beløb sig til 26.000 kr.

Den 2. december 1890 startede mejeriets drift og denne dato blev senere betragtet som den egentlige jubilæumsdag.

På det tidspunkt havde mejeriet ca. 50 andelshavere med i alt 392 køer. Dette tal steg til 150 leverandører med ca. 1.000 køer i 1931, og ved 50-års jubilæet i 1940 havde man 146 andelshavere og ca. 1.100 køer. Den indvejede mælkemængde steg fra ca. 1 million kg i 1890 til 3,5 millioner kg i 1940, hvilket udmøntedes i en omsætning på henholdsvis ca. 120.000 kr. og 600.000 kr.

 

Se information om Halsnæs Andelsmejeri fra 1915 her

 

De oprindelige bygninger blev efterhånden for små og utidssvarende og på en ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 1939 blev det besluttet at bygge et nyt mejeri. Det nye mejeri blev sat i drift den 1. februar 1940. De samlede omkostninger til det nye mejeri beløb sig til ca. 184.000 kr.

 

Se lovene for Halsnæs Andelsmejeri anno 1951 her

Halsnæs Andelsmejeri 1954

Halsnæs Andelsmejeri opnåede desværre ikke at få 100-års jubilæum. Som så mange andre andelsmejerier landet over blev det lukket og fungerede derefter i en periode som bl.a. smedeværksted.

I 1998 overtog billedhugger Preben Boye og hans hustru det nedlagte mejeri, og indrettede det som hjem, værksted og showroom, Preben Boye, som døde i 2014, var mest kendt for sine store stenskulpturer, udstillet adskillige steder i landet, og sine bronzeskulpturer. Dem lavede han ved at beklæde ståltråd med bivoks, fra egne bistader, og derefter lave en form, som bronzen fyldtes i.

 

Læs mere om Preben Boye her

Torup Musikforening

Mejeriet har siden 2015 været hjemsted for Torup Musikforening. Publikum inviteres indenfor i det tidligere showroom til en række fremragende musikarrangementer, primært jazz. Musikken er god og stemningen fantastisk.