Historiske detaljer om Dyssekildegaard og Torup Landsby Center

Kildevæld er fra de ældste tider blevet betragtet som steder hvor der var en guddommelig og dermed hellig kraft til stede, og mange mennesker valfartede til disse helligkilder for at blive helbredte for alskens sygdomme og lidelser.

 

I årene 1976-83 foretog Sigurd Svane i samarbejde med Dansk Folkemindesamling og med støtte fra Tuborgfonden og kulturministeriet en landsomfattende registrering af over 700 kilder med betegnelsen helligkilder. Der blev registreret 2 kilder i Torup by, Dyssekilde og Møllekilde.

 

Dyssekilden beliggende lidt nord for stationen i Torup har givet navn til gården, som i sin tur har givet navn til Dyssekilde station. Dyssekilden gav i mange år vand til gården. Der blev hentet vand fra kilden til gårdens brug indtil 1942.

 

Dyssekildegaards oprindelse fortaber sig en fjern fortid, men gården har været i samme families eje i generationer. Det fortælles bl.a. at Maren Larsdatter, enke på gården, blev gift i 1810 med fæstegårdmand Peder Hansen (1779-1845). Peder Hansen blev senere (1840) gift med Ane Kirstine Jensdatter (1820-1893) som efter mandens død giftede sig igen i 1848 med Jørgen Mortensen, der købte gården til selveje 25. marts 1851. Efter dennes død gifter Ane sig igen i 1857 med Peder Pedersen (1823-1903).

Ane og Peder Pedersen var oldeforældre til Lars Pedersen, der ejede gården til den blev købt af “Økologisk Landsbysamfunds Kommanditselskab”, nu Økosamfundet Dyssekilde (ØD), i 1987.

 

De første år efter overtagelsen fungerede Dyssekildegaard som både bolig og fælleshus for de første husbyggere. I dag huser gården Halsnæs Lilleskole (etableret i 2001), en børnehave samt forsamlingshus, Torup Landsby Center (TLC), indviet i 1999. Dyssekildegaards gamle aftægtsbolig Villaro danner idag rammen om Torup Børnehave.

 

Landsbyen Torup savnede et samlingssted og ØD besluttede derfor at stille det tidligere portrum på gården gratis til rådighed. Formålet var dels at fremme integrationen af den økologiske tankegang i lokalsamfundet, dels at dække behovet for fest-, undervisnings- og aktivitetslokaler. Salen er i brug hver dag, fra yoga til fest, og man skal være ude i god tid hvis man vil sikre sig en plads i kalenderen.

Her ses Dyssekildegaard fra sydøst i 1949.

Dyssekildegaard i 1959.

Aftægtshuset Villaro i 1959, huser i dag Torup Børnehave.

Her ses Dyssekildegaard 1989. På arealet i nederste højre hjørne etableres den økologiske landsby (ØD).