Dyssekilde Stations Historie

Dyssekilde Station i dag

Dyssekilde Station ca 1950-54

Hillerød-Frederiksværk Jernbane blev indviet den 30. maj 1897 og kort efter banens åbning begyndte arbejdet med at få vedtaget en bane fra Frederiksværk til Hundested. Der skulle dog gå en del år før eneretsbevillingen blev udstedt den 10. juni 1914. Anlægget af den nye bane blev påbegyndt i 1915 og åbningen blev fastsat til den 21. december 1916. Hundestedbanen var en selvstændig bane med egen bestyrelse frem til sammenlægningen med Frederiksværkbanen i 1943.

 

Dyssekilde Station blev ligesom de øvrige stationer på Frederiksværk - Hundested banen tegnet af arkitekterne Axel Preisler og Einar Ambt.

 

Stationen, som stod færdig ved banens start i 1916, er opkaldt efter den nærliggende Dyssekildegård. Grunden til at den ikke er opkaldt efter den nærliggende landsby Torup er sandsynligvis at der allerede eksisterede en Torup Station på Thisted-Fjerritslev Jernbanen i Thy. I de tider indeholdt stationen billetkontor, postkontor, godsbefordring og privatbolig. Stationen er forlængst nedlagt og Dyssekilde fungerer jernbanemæssigt nu som trinbræt.

 

Selve stationsbygningen blev reddet fra forfald og sandsynlig nedrivning ved et lokalt initiativ. Med støtte fra fondsmidler og lokale investorer foregik en gennemgribende prisbelønnet restaurering som blev afsluttet i 2012, og stationen er nu hjemsted for en række erhvervs- og kulturaktiviteter.