Velkommen i Torup kirke

Nogle mener, navnet Torup skulle være afledt af Towes-Thorp. Andre mener, det har forbindelse med gudenavnet Thor. Under et udgravningsarbejde på kirkegården stødte man således på resterne af en kolossal, rund stensætning, indenfor hvilken der fandtes tydelige spor af aske, et tegn på en førkristen offerplads.

I 1100-tallet opførtes på den gamle offerplads den kirke, som endnu står, og hvis ældste mure, som er en del af sydmuren omkring våbenhuset, stammer fra den første tid. Endvidere er der på hver side af våbenhuset to oprindelige romanske vinduer.

Tårnet er fra omkring 1200, og på sydsiden ses en tilmuret indgang, ligesom der inde i tårnet er en indvendig trappeopgang, som ca. 300 år senere blev afløst af et udvendigt trappehus på nordsiden. Efter en brand blev tårnet delvist nyopført i 1839. Klokkerne er fra 1747 og 1866

Kirken er blevet restaureret i 1950’ne, i 1971-72 og senest i 1987-88, hvor hele taget blev fornyet, og side-skibets indvendige loft blev ført tilbage til sit oprin-delige udseende. Desuden blev der udskiftet ca. 6000 sten samt et stort antal murankre i tårnet.

Dåbsæbletræet, der er placeret i sideskibet, fortæller os om de børn, der er døbt i kirken indenfor de sidste måneder. Når træet er fyldt op, bliver stofæbler-ne ”plukket” og sendt til børnene. Det smukke æb-letræ er fremstillet at kunstsmed.dk ved Jokum Lind Jensen og Roar Helweg

Dåbskanden i tin er skænket af Lilli Raaschou i 2001.

Den lille syvarmede lysestage i sideskibet er skænket af Clara og Hans Christensen i 2000

Støbejernskorset i hjertefacon med to engle, stjerner, sommerfugl og timeglas blev restaureret i 1999. Det har tidligere stået på kirkegården.

Se mere om Torup Kirke og de mange aktiviteter i kirken her:

 http://www.torupsogn.dk