Torup gamle præstegård

Torup gamle præstegård, som lå umiddelbart vest for Torup kirke, var i sin tid en trelænget ståtækt gård med stort jord tilliggende. Stuehuset havde bindingsværk, som i dag er bevaret i nordsiden af den østre længe. Den eneste del af gården som står tilbage er den østre længe, som nu er graverkontor og værksted.

Luftfoto fra 1940 som viser Torup gl. præstegård vest for Torup kirke.
Nord for Torup kirke blev i 1942-43 bygget en ny præstegård, som er i brug i dag.

Her ses præstegården 1916. Der anes 2 voksne personer og måske et barn på gårdspladsen.

Præstegården set fra nordsiden.

Her ses præstegården fra vest omkring 1940. I 1970’erne blev denne vestre længe  brændt ned, som led i en øvelse foretaget af Hundested brandvæsen. Inden brandøvelsen var alle vinduer blevet udtaget, da de havde antikvarisk værdi.

Luftfoto af Torup Kirke fra begyndelsen af 1950’erne. Nederst til venstre ses den østre længe af den gl. præstegård, fritskåret fra den øvrige del af gården. Denne længe er nu graverkontor og værksted. Ovenfor kirken ses den nye præstegård.

En kuriøs detalje fra præstegårdens liv år 1921: Auktion over besætning, redskaber og løsøre annonceret i Frederiksborg amtsavis. Gårdens forpagter må formodes at være gerådet i svære økonomiske problemer: