Halsnæs Brugsforening

Halsnæs Brugsforening, eller i daglig tale Torup Brugs, blev stiftet i 1920. Bygningen som blev anvendt dengang står stadig, men er idag beboelse.

 

En ny bygning blev opført i årene 1952-53 overfor den gamle brugs, på en grund hvor der fandtes en gammel købmandsbutik. Det er den samme bygning som anvendes den dag i dag.

 

Torup Brugs er stadig en ægte brugsforening, direkte ejet af over 400 medlemmer, en af de sidste i Danmark, idet de fleste idag er ejet af COOP Danmark. Men brugsen er ikke bare forretning, i 1980’erne blev kælderen indrettet til lokalbibliotek og senere til galleri. Torup Brugs har stor opbakning i lokalsamfundet og økonomien er god, hvilket ikke er en selvfølge i de små samfund.

Her ses:

 1. Den gamle Brugs, 2. Den gamle stråtækte købmands forretning, som var brugsens forgænger, 3. Torup Kro

Billedet er fra 1949-50.

Her er den gamle købmandsforretning overfor brugsen revet ned, der skal opføres en ny brugs på grunden.

Billedet er fra ca 1950.

Den nye Halsnæs Brugsforening, billedet er fra 1956.