Her kan du genfinde arrangementer i Torup fra året 2020

Torup Kulturformidling 

indbyder til Bevægelses-festival 14. - 16. Juli 2020.
Se alle detaljer
her.

Torup Bogby indbyder til fortælleforestilling med Dorte Futtrup d. 15. juli 2020.

Torup Kulturformidling og Torup Bogby indbyder til SKRIVEKURSUS 9.-11.  juli 2020.

Torup Bogby Folkeuniversitet indbyder til stiftende general-forsamling d. 4. juli 2020,

kl. 13-14, Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte 

4. Valg af stemmetællere 

5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 

6. Valg ifølge vedtægterne, herunder medlemmer til bestyrelsen 

7. Eventuelt

Stiftelsen sker efter offentlig indkaldelse i følgende medier:
      • Halsnæs Avis
      • www.torupbogby.dk 

      • www.torupting.dk/kalender

Forslag til "Vedtægter for Torup Bogby Folkeuniversitet":

§ 1 Folkeuniversitetskomitéen i Torup Bogby har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til lov 313 af 25. april 2018 og bekendtgørelse 922 af 26. juni 2018.
 

§ 2 Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Torup by, Halsnæs kommune.
 

§ 3 Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt         indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen.
Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 4 Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.
Stk. 2 Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3 Formand og kasserer tegner i fællesskab komitéen.

 

§ 5 Styrelsen er over for den administrative enhed, komitéen er tilknyttet, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program.
 

§ 6 Styrelsen er ansvarlig for komitéens regnskab.
 

§ 7 Styrelsen træffer hvert tredje år for en 3-årig periode beslutning om tilknytning til en administrativ enhed.
 

§ 8 En komité, der har været uden aktivitet i 2 år, er ikke længere en del af Folkeuniversitetet.
 

§ 9 Disse vedtægter træder i kraft den 15. marts 2020.
Stk. 2 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af den administrative enhed, komitéen er tilknyttet.

(Sted, dato, underskrifter)

Torup Folkekøkken

starter op med udendørs fællesspisning søndag d. 12/7/2020

Mødetid kl 18:00,  Sted: Torup Tingsted, Haldvejen, Torup

Der serveres gryderet med kød og brød fra lokale producenter.

Medbring selv kniv, gaffel, glas og drikkevarer.

Pris: kr 50,-; børn under 6 år halv pris. Indbetales på mobilepay 560040,

Aether Productions. Tilmelding til Johs. Lund 26250781, helst senest 10/07. Vegetar: giv besked til Johannes ved bestilling.

Når vi er tilbage i normale tider:

Mødetid kl 17.45 ifm borddækning/stole mv. Fællesspisning: 18-19

TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup

Man taler godt sammen med mad i munden.

Derfor indbyder Torup Ting i samarbejde med TLC/Torup Forsamlingshus til Torup Folkekøkken: et mødested

 

Hvad? Fællesspisning den første torsdag i måneden i TLC/Torup Forsamlingshus

Hvorfor? For at skabe endnu et fælles mødested i Torup mhp at styrke samvær og sammenhold på tværs i Torup - og for at nyde god & sund lokal mad i fællesskab

Hvordan? Maden tilberedes af lokale/økologiske råvarer af kokken, som også står for planlægning og indkøb; praktiske opgaver som borddækning, afrydning og opvask/rengøring foretages af deltagerne i fællesskab m/ tovholder. Der serveres kød, fisk og vegetar retter. Skriv ved tilmelding hvis der allergener, hvis du er vegetar eller veganer

Hvor meget? kr 60,- pr. person børn under 6 år halv pris.

Hvor & hvornår tilmelde & betale? Tilmelding og betaling til Johs Lund (johs@aetherproductions.dk, tlf 26250781), gerne via MobilePay 560040, Aether Productions, senest mandag før den pågældende torsdag af hensyn til planlægning.

AFLYST grundet CORONA Virus:

Mød forfatteren Ane Riel i Torup Bogby.

Først Slagteren i Liseleje (2013). Så Harpiks (2015). Nu Bæst  - finurlig på den Rielske måde

Ane Riel er en lokal forfatter: hun bor i Liseleje

Tid & sted:  Torsdag 30. april 2020, kl 19:00 i Torup Forsamlingshus/TLC, Hågendrupvejen 6 A, Torup, 3390 Hundested

Pris: kr 50,- (for ikke-medl: kr 60,-)

 

Torup Bogby nyder støtte fra Statens Kunstfond og  Kulturelt Samråd/Halsnæs Kommune

AFLYST grundet CORONA Virus: Torup Bogby inviterer til foredrag med journalist, lærer, forfatter m.m.m. Jan Sneum 
d. 15-3-2020.

kl. 15-16:30, TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup, 3390 Hundested

Torup Bogby har været heldige at få Jan Sneum til at komme og fortælle historier og anekdoter fra sine møder med mennesker, steder og musik gennem mere end 70 år. Anledningen er hans seneste bog- og pladeudgivelse ”Sneums Kalejdoskop”, et slags erindringsværk beskrevet i tekst, billeder og lyd. Ikke absolut kronologisk, men netop kalejdoskopisk.

Jan Sneum har, siden sin ansættelse ved DR i 1980, lavet utallige radioudsendelser om musik, senest som vært i programserien ”Sneums Garage” på DR P6 Beat. Sideløbende har han været redaktør på store opslagsværker om rockmusik, f.eks. ”Politikens Store Rockleksikon” og ”Dansk Rock - fra pigtråd til punk”. Sneum vil under foredraget supplere sine historier med lydklip fra det private arkiv.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

"TRO OG MYTE" af Anne Brodersen - Udstilling i Kældergalleriet, Torup

 

Mandag d. 24. februar kl. 19 i Kældergalleriet holder Anne Brodersen foredrag om sine værker, inspirationer og arbejdsmetoder. 

 

Der er gratis adgang, og vi serverer te og kaffe.

Anne brodersens udstilling i Kældergalleriet er åben til 7. Marts  2020, Se mere her

Tangtur i Torup

8.3-2020 kl. 18. - Mødetid kl 11:00 

Mødested: Solen 1. Foran Taraxacum og Café Torup.

Kom med på en tur hvor vi vil gå til en af de nærliggende strande og samle sund, gratis, dansk og velsmagende tang.

Kontakt: Leif.E.Larsen.
Solen 34, Torup
telefon:   47988171
e-mail:    leifelarsen@dukamail.dk

Torup Ting Generalforsamling 5.3.2020 19-21 i Forsamlingshuset (TLC).

Generalforsamling holdes i forlængelse af fællesspisningen og dagsordenen er:

1 Valg og ordstyrer og skriver
2 Referat fra sidste års generalforsamling, se referat
her
3 Tingets årsberetning, se årsberetning her
4 Småtings beretning
5 Nye Småting
6 Regnskab
7 Budget
8 Valg af formand
9 Valg af Tingråd
10 Revisor/suppleant
11 Indkomne forslag
12 Næste møde

Halsnæs Brugsforening fejrer 100 års jubilæum.

6.1. - 1.2.2020 vil Kældergalleriet under Brugsen vise en udstilling, som fortæller om Halsnæs Brugsforenings historie.

Fredag d. 17/1 holder Brugsen vinsmagning og fuldkornsdag, sidstnævnte i samarbejde med Halsnæs Fællesmølleri.

Lørdag d. 25/1 er der program for børn og voksne hele dagen.

Følg med på Facebook i gruppen "Alle os i Torup", og få alle detaljer om arrangementerne.

Torup Bogby arrangement tirsdag d. 28 januar 2020, kl 19:30 -21:

Kræft med unge øjne, baseret på bogen Viljepigen af Mette de Fine Licht ”Jeg håber at min historie kan give mod og håb til folk med kræft. Jeg giver min solstrålehistorie videre til andre”

TLC/Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, Torup, Entre kr 50,-/kr 40,- for medl. af Torup Bogby

Se mere her