top of page

Hawet og Klimaet

Torup Bogby Folkeuniversitet indbyder til foredrag med professor og miljødebattør Stiig Markager mandag d. 13. juni 2022 kl. 19:30 i Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, 3390 Hundested. Billetter kan købes på place2book.com (link er på vej)  eller i døren på aftenen, pris 80 kr (plus place2book gebyr).
 

Os og havet – antropocæn – menneskehedens tidsalder

 v/Stiig Markager, Professor i havmiljø, Aarhus Universitet

Klimaforandringerne skyldes at vi mennesker udleder klimagasser, især CO2, til atmosfæren. Mennesket og vores aktiviteter er med andre ord blevet så dominerende, at vi styrer omsætningen af kulstof på jorden. Det samme gælder fosfor og kvælstof. Over de sidste 50 år har det forarmet miljøet i vandløb, søer og i havet, med iltsvind og uklart vand til følge. Fællesnævneren er, at mennesket nu styrer stort set alle aspekter af stofomsætningen på jorden. Vi lever i antropocæn – menneskets tidsalder! Andre hovedpiner er biodiversitet og oversvømmelser. Fælles for alle disse problemer er, at naturen kan hjælpe, hvis altså vi giver den plads. Foredraget handler om sammenhænge i naturen og løsninger. En aktuel sag nemlig håndtering af slam fra kæmpeprojektet Lynetteholmen udfor København har de seneste uger sat fokus på et noget overset problem: håndtering af havbund der graves op. Problemstillingen uddybes til sidst i foredraget.

2022_folkeuniversitet_havet og klimaet.jpg
bottom of page