Torup Ting Ordinær Generalforsamling,

5. marts 2020
Torup Forsamlingshus/TLC

Dagsorden:

1 Valg og ordstyrer og skriver
2 Referat fra sidste års generalforsamling

3 Tingets årsberetning
4 Småtings beretning
5 Nye Småting
6 Regnskab
7 Budget
8 Valg af formand
9 Valg af Tingråd
10 Revisor/suppleant
11 Indkomne forslag
12 Næste møde

Se referat fra generalforsamling 2020 her

Se tingets årsberetning 2019 her

Se tingets budgetforslag 2020 her

Se tingets regnskab 2019 her

Se referat fra generalforsamling 2019 her